Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Riktlinjer föreningsbidrag naturvård

Funderar du på att starta ett naturvårdsprojekt och är en förening? Nu har du möjlighet att söka ekonomiskt bidrag. Vi vill stödja föreningar som genomför insatser inom kommunen som gynnar naturvården. Projektet ska bidra till att uppfylla ett eller flera av riksdagens antagna miljökvalitetsmål som är relevanta för naturvård.

Riktlinjer

 • Projektet är av engångskaraktär, alltså inte åtgärder som kräver kontinuerligt stöd
 • Ekonomiskt stöd kan ges till praktiska naturvårdsinsatser som ger värdefulla bidrag till bevarande och skydd av naturen i Ängelholms kommun

Stöd kan ges till:

 • Förvaltning eller restaurering av områden, naturtyper eller bestånd av arter i form av åtgärder och skötselarbeten, nya skötselåtgärder inklusive åtgärder för att främja friluftsliv i naturmiljöer
 • Kunskapsuppbyggnad (t.ex. inventeringar av olika naturtyper, värdefulla naturområden eller arter) 
 • Information, folkbildning eller annan kunskapsspridning (t.ex. guidning i natur- och kulturmiljöer, ta fram informationsmaterial eller skyltning)
 • Projektet ska avrapporteras till miljöenheten senast sex månader efter avslutat projekt
 • Bidrag ges inte till vinstdrivande föreningar

Vem kan få föreningsstöd?
För att komma ifråga för föreningsstöd ska följande grundvillkor vara uppfyllda:

 • Föreningen ska ha stadgar som är godkända av riksorganisationen eller av myndighetsnämnden.
 • Föreningens verksamhet ska gynna naturvården i Ängelholms kommun 
 • Föreningen ska minst ha 10 medlemmar som regelbundet deltar i föreningens verksamhet
 • Föreningen ska ha en medlemsavgift som inte får understiga 50 kronor per år

Erinran
Ängelholms kommun erinrar om att dispenser och eller tillstånd kan krävas för aktuellt projekt enligt gällande lagstiftning. Sådana dispenser/tillstånd måste erhållas innan projektet påbörjas. Om dispenser/tillstånd inte medges skall Ängelholms kommun underrättas omgående.

Utdelning av bidrag
Beslut om föreningsstöd antas i samband med budgeten i november varje år. Myndighetsnämnden har fri prövningsrätt av inkomna ansökningar. 

Ansökan
Ansökan ska innehålla:

 • En beskrivning av åtgärden och en kortfattad tidsplan
 • Sökandes namn och adress
 • Ansvarig projektledare
 • Beskrivning av projektets syfte
 • Sökt belopp

Senast 30 april varje år är sista ansökningsdagen för bidrag för nästkommande år. Ansökningar som inte är kompletta kan inte beviljas bidrag.

Du kan söka föreningsbidrag genom att skicka in en blankett som du hämtar i blankettarkivet, eller genom att logga in på vår e-tjänstportal och ansöka via e-tjänst.

Bidragsansökan skickas till:

Ängelholms kommun
Miljö och bygg
262 80 Ängelholm

Märk kuvertet med "Naturvård".

Sidan uppdaterad den 9 juli 2015.

Allmän information

Om Ängelholm

Adress:
Östra vägen 2
262 80 Ängelholm

Kundforum

Telefon: 0431-870 00
E-post: This is an email address

Kundtjänst-öppettider:

Ordinarie öppettider:
Måndag-torsdag: 07.30-17.00
Fredag: 07:30-16:00

Kommunens kundtjänst

Jourtelefon och andra kontakter

Felanmälan

Lämna din synpunkt

Om webbplatsen

Ängelholms kommun på sociala medier

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Visste du att Ängelholm har en Lergöksorkester?