Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Namnet Ängelholm

Namnet Ängelholm har ingen säker tolkning. Det finns inga kända skriftliga belägg för namn på platsen före stadens grundande 1516. Ortnamnsforskaren Bengt Pamp har rett ut de olika teorier som presenterats. En idé föreslår att namnet kommer från det romerska borgnamnet San Angelo, kanske via namn på tyska borgar. Omkring 1510, alltså bara några år före Ängelholms grundande, byggdes borgen Engelborg på Lolland. En annan teori för fram en terrängbeteckning ængil, en sidoform till angel, vinkel och liknande. Ordet skulle i så fall syfta på Ängelholms läge vid Rönne ås starka krök runt stadens äldsta del. Efterleden –holm har ofta en terrängbetecknande förled.

Hur Ängelholm ska stavas har vållat politiska diskussioner vid några tillfällen. I privilegiebrevet och fram till början av 1900-talet var stavningen Engelholm, med ett ”E” i början. Så stavas ängel på danska, och så stavades det på svenska fram till 1889 (Svenska Akademins ordlistas sjätte upplaga). 1906 kom en stavningsreform, som rensade ut många äldre skriv- och stavningssätt; även ortnamn skulle nu skrivas enligt moderna stavningsregler. Ängelholms styrande försökte, liksom t ex Hälsingborgs, hålla kvar den gamla e-stavningen, men gav upp 1912. I modern tid har några försök, bl.a. 1983 och 2011, gjorts att ändra tillbaka stavningen, men de har avvisats av kommunfullmäktige. De viktigaste argumenten för avslag har baserats på en utredning Bengt Pamp gjorde 1983, då han anförde: Ljudkombinationen ”äng” ska i svenskan stavas med ”ä” i alla lägen – det finns bara två specifika undantag, engelsk och peng (av penning). Stavningen med ”E” är gammalstavning och denna frångicks i reformen 1906. Därtill kommer, att i Kulturmiljölagen finns numera också en paragraf som föreskriver att man vid offentlig namngivning ska tillämpa ”god ortnamnssed”. Däri ingår att man inte utan starka skäl ska ändra ett hävdvunnet ortnamn, samt att namn som godkänts av Lantmäteriet (t.ex. för kartor) ska användas i sin fastställda form.

(Texten, av Johan Brinck, är hämtad ur Ängelholm A - Ö 2016).

Sidan granskad den 7 februari 2018.

Allmän information

Om Ängelholm

Adress:
Östra vägen 2
262 80 Ängelholm

Kundforum

Telefon: 0431-870 00
E-post: This is an email address

Kundtjänst-öppettider:

Ordinarie öppettider:
Måndag-torsdag: 07.30-17.00
Fredag: 07:30-16:00

Kommunens kundtjänst

Jourtelefon och andra kontakter

Felanmälan

Lämna din synpunkt

Om webbplatsen

Ängelholms kommun på sociala medier

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Visste du att Ängelholmarna år 1516 beordrades att flytta in från Luntertun ute i Skälderviken?