Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Frågor och svar

Ensamkommande barn

Vad gör Ängelholms kommun för ensamkommande flyktingbarn?

Ängelholms kommun har tecknat en överenskommelse med Migrationsverket om mottagande av ensamkommande flyktingbarn. Kommunen ska tillhandahålla 28 platser för ensamkommande flyktingbarn, varav 20 platser alltid ska vara avsedda för asylsökande.

Vilka rättigheter har ett ensamkommande barn?

Barn och unga som söker asyl i Sverige har samma rättigheter som andra barn som bor här. De har rätt till skydd, sjukvård och omsorg och de ska få gå i skola på den nivå som är relevant för dem. Ett ensamkommande barn har rätt till en god man som bevakar barnens rättigheter och ansvarar för barnets ekonomi. Den gode mannen har kontakten med Migrationsverket och undertecknar avtal som gäller barnet till dess denne är myndig vid 18 år.

Hur många ensamkommande barn har Ängelholm tagit emot?

Under 2015 tog Ängelholms kommun emot 122 ensamkommande barn. Där efter har det avtagit och Ängelholm har idag (våren 2017) ansvar för 175 barn som bor inom och utanför kommunens gränser.

Vad är en ankomstkommun?

Det är den kommunen som ett asylsökande ensamkommande barn ankommer till. Det är i den kommunen barnet tar kontakt med en myndighet, oftast Migrationsverket, men även andra som exempelvis polis eller socialtjänst.

I Skåne är det Malmö stad och Trelleborgs kommun som är ankomstkommuner, på grund av den geografiska placeringen. Det är Migrationsverket som beslutar vilka kommuner som är ankomstkommuner.

Är Ängelholm en ankomstkommun?

Nej, Ängelholm är inte en ankomstkommun.

 

Vuxna flyktingar

Vad gör Ängelholms kommun för vuxna flyktingar, både enskilda och familjer?

Kommunen bistår alla som kommer nya till Sverige och som ingår i etableringen med:

 • praktiska råd i samband med bosättning
 • undervisning i Svenska för invandrare (SFI) och annan vuxenutbildning
 • samhällsorientering - en introduktion i samhället
 • skola, förskoleverksamhet, barnomsorg och andra insatser till barn eller ungdomar
 • insatser inom det sociala området
 • försörjningsstöd i vissa situationer samt
 • övrig kommunal service till dig.
 •  

  Du kan läsa mer under fliken Ny i Sverige på vår hemsida.

  I kommunen finns två asylboenden i Migrationsverkets regi, där asylsökande familjer och enskilda vuxna bor i väntan på uppehållstillstånd.

  Hur många vuxna flyktingar har blivit anvisade eller själva flyttat till Ängelholms kommun det senaste året?

  Under 2015 tog kommunen emot ca 70 individer enligt då gällande överenskommelse, både på anvisning och självbosatta.

  Överenskommelsen har upphört att gälla i och med att ny lagstiftning trädde i kraft 1 mars 2016, Bosättningslagen. Under 2016 tog ängelholm emot 98 individer på anvisning och under 2017 sk akommunen ta emot mellan 137 och 171.

  Vem står för kostnaderna?

  Samtliga kostnader för flyktingmottagningen betalas av staten, genom Migrationsverket. Migrationsverket står alltså för kostnaderna.

   

  Olika boendeformer

  Vad är ett ankomstboende?

  Det första boende den asylsökande kommer till är ett ankomstboende. Där ska de stanna en kort tid, vanligen en till sju dagar, tills de registrerat sin ansökan på Migrationsverket.

  Vad är ett asylboende?

  När den asylsökande har registrerat sin ansökan flyttar hen vidare till ett asylboende i väntan på asylutredning och beslut om uppehållstillstånd. Den asylsökande blir hänvisad till det asylboende där det för tillfället finns plats. Det kan vara i en annan kommun än där den asylsökande registrerat sin ansökan om asyl eller där ankomstboendet ligger.

  Vad är ett HVB-boende?

  HVB står för Hem för vård eller boende, och är en verksamhet som är inriktad på omvårdnad och stöd. Ett HVB-boende kan till exempel rikta sig till ensamkommande barn som söker asyl eller som har fått permanent uppehållstillstånd i Sverige. Det kan också rikta sig till barn, ungdomar, vuxna eller familjer med någon form av behov inom socialtjänsten ansvarsområden, exempelvis missbruks- eller beteendeproblematik.

  Vad är ett stödboende?

  Kommuner kan sedan årsskiftet 2015/2016 placera ensamkommande barn och ungdomar, både asylsökande och med uppehållstillstånd, i den nya boendeformen stödboende. Det är en enklare placeringsform i eget eller delat boende (jämfört med HVB‐hem) och riktar sig i första hand till ungdomar mellan 18 och 20 år. Vid särskilda skäl kan stödboende vara aktuellt även för 16 och 17-åringar efter en bedömning av individens förmåga och förutsättningar.

  Vad är ett familjehem?

  Ett familjehem är en familj eller ensamstående som tar emot ett barn eller en ungdom och fungerar som dennes familj under några månader eller under flera år. Det innebär också att hålla kontakt barnets/ungdomens anhöriga.

  Är ni intresserade av att bli familjehem?

  Hur startar jag ett privat anläggningsboende?

  Det är Migrationsverket som hanterar avtal för privata anläggningsboenden. Du som vill starta ett privat anläggningsboende för asylsökande ska därför höra av dig till Migrationsverket.

   

  Övriga frågor

  Finns det risk för smittspridning?

  Folkhälsomyndigheten bedömer att det finns en låg risk för spridning av sjukdomar kopplat till de människor som söker skydd i Sverige. De nuvarande flyktingströmmarna utgör en låg risk för utbrott av infektionssjukdomar till befolkningen av Sverige.

  Sidan uppdaterad den 14 november 2017.

  Allmän information

  Om Ängelholm

  Adress:
  Östra vägen 2
  262 80 Ängelholm

  Kundforum

  Telefon: 0431-870 00
  E-post: This is an email address

  Kundtjänst-öppettider:

  Ordinarie öppettider:
  Måndag-torsdag: 07.30-17.00
  Fredag: 07:30-16:00

  Kommunens kundtjänst

  Jourtelefon och andra kontakter

  Felanmälan

  Lämna din synpunkt

  Om webbplatsen

  Ängelholms kommun på sociala medier

  Facebook

  Twitter

  Instagram

  Youtube

  Visste du att det tar 55 minuter med flyg från Stockholm till Ängelholm?