Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade är ett undantag från lokala trafikföreskrifter gällande parkering. Tillståndet ger dig rätt att stå på särskilda reserverade platser. Det innebär också förlängda parkeringstider och rätt att parkera där parkering annars är förbjuden. I Ängelholms kommun innebär det också avgiftsbefrielse. Kommunens handläggare gör en bedömning av ansökan om parkeringstillstånd.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade går att ansöka om hos kommunen. Bedömning av ansökan görs av kommunens handläggare. Parkeringstillståndet ger rätt till förlängda parkeringstider, rätt att stå på särskilda reserverade platser och rätt att parkera där parkering annars är förbjuden. I Ängelholms kommun innebär också parkeringstillståndet avgiftsbefrielse.

Parkeringsplatser som inte ägs av Ängelholms kommun kan avvika från ovanstående. Det är därför viktigt att alltid kolla skyltningen på respektive parkeringsplats. Observera att det kan finnas andra kommuner som inte har avgiftsbefrielse. Kontrollera därför alltid detta med den kommun du tänker besöka.

Det är viktigt att läkarintyget på ett objektivt sätt beskiver rörelsehindret och hur detta påverkar förmågan att förflytta sig till fots. De som ansöker om parkeringstillstånd ska behandlas jämlikt över hela landet och det är viktigt att kunna säkerställa att de som verkligen är i behov av parkeringstillstånd också får det. Fördelarna med att ha ett sådant parkeringstillstånd gör att denna handling blir eftertraktad.

Parkeringstillståndet är inte någon social förmån utan ett undantag som syftar till att göra samhället tillgängligt för alla.

Vem kan få parkeringstillstånd för rörelsehindrad?

 • En person som är gravt rörelsehindrad med utpräglade gångsvårigheter, det vill säga har svårigheter att förflytta sig till fots mellan fordonet och parkeringsplatsen på ett rimligt gångavstånd.
 • För rörelsehindrad som inte själv kan köra fordon kan parkeringstillstånd utfärdas, men endast om särskilda skäl föreligger. Sådant skäl kan vara att den rörelsehindrade regelmässigt behöver förarens hjälp vid vistelse utanför fordonet.

Vad gäller för person med tillstånd?

 • rätt att parkera under högst 3 timmar där parkering enligt en lokal trafikföreskrift är förbjuden eller tillåten under kortare tid än 3 timmar
 • rätt att parkera under högst 24 timmar där parkering enligt en lokal trafikföreskrift är tillåten under minst tre men mindre än 24 timmar
 • rätt att parkera på parkeringsplatser som genom lokala trafikföreskrifter reserverats för rörelsehindrade med parkeringstillstånd, längsta uppställningstid som föreskrivits för sådan plats ska då iakttas
 • rätt att parkera under högst 3 timmar på gågata
 • parkeringstillstånd ger inte rätt parkera på en plats som föreskrivits vara avsedd för ett visst ändamål eller fordonsslag
 • parkeringstillståndet gäller inte på parkeringsplatser och parkeringshus om inte ägaren har medgivit detta
 • parkeringstillståndet gäller enbart om det är placerat vid insidan av fordonets framruta, väl synligt utifrån.

Exempel på vanlig praxis

 • Bedömningen av rörelsehindret grundas på förmågan att förflytta sig till fots. I vissa fall är rörelsehindret följden av ett sjukdomstillstånd eller fobi som indirekt påverkar gångförmågan. I dessa fall krävs i regel intyg från läkare med specialkompetens.
 • Parkeringstillstånd är giltiga i högst fem år.
 •  Parkeringstillstånd är inte avsedda för kortvarigt rörelsehinder. Parkeringssvårigheter får då lösas på annat sätt.
 • Enbart svårighet att bära utgör inte grund för parkeringstillstånd.
 • Blind person som inte har något rörelsehinder ges normalt inte parkeringstillstånd.
 • Enbart mag- och tarmproblem som medför att en person kan få akut behov av en toalett ger inte rätt till parkeringstillstånd.
 • Enbart svårighet att ta sig i och ur bilen utgör inte grund för parkeringstillstånd.

Utredning och beslut

 • Bedömning av ansökan görs av kommunens handläggare.
 • Beslutande myndighet är den nämnd som har ansvar för trafikfrågor.
 • Vid ansökan om förnyelse av parkeringstillstånd innebär inte tidigare innehav att ansökan automatiskt beviljas.
 • Kommunens beslut om parkeringstillstånd kan överklagas hos länsstyrelsen.

Mer information

Ytterligare upplysningar om regler och tillämpning finns i Svenska Kommunförbundets ”Handbok om Parkeringstillstånd för rörelsehindrade”. Den kan beställas från Kommentus Förlag, ordertelefon 08-709 59 90, eller fax 08-709 59 80.

Kontakta kommunens Kundtjänst, tel. 0431-870 00, för mer information.

Sidan granskad den 23 oktober 2015.

Allmän information

Om Ängelholm

Adress:
Östra vägen 2
262 80 Ängelholm

Kundforum

Telefon: 0431-870 00
E-post: This is an email address

Kundtjänst-öppettider:

Ordinarie öppettider:
Måndag-torsdag: 07.30-17.00
Fredag: 07:30-16:00

Kommunens kundtjänst

Jourtelefon och andra kontakter

Felanmälan

Lämna din synpunkt

Om webbplatsen

Ängelholms kommun på sociala medier

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Visste du att Ängelholm har en Lergöksorkester?