Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Ansök om äldreomsorg

 Inom ramen för Socialtjänstlagen kan du ansöka om olika insatser som till exempel:

  • Hemtjänst
  • Trygghetslarm
  • Matdistribution
  • Korttidsboende
  • Särskilt boende

Kommunens biståndshandläggaren utreder ditt behov av hjälp och beslutar om vilken hjälp du ska få. Vill du komma i kontakt med kommunens biståndshandläggare eller om du har några frågor ringer du kundtjänst på 0431-870 00 eller till äldrelotsen på 0431-46 80 80. Eventuellt kan du få hjälp direkt, men om behov av en biståndshandläggare finns kopplar de dig antingen vidare alternativt tar dina uppgifter så att du kan bli uppringd senast nästkommande vardag.

Klicka här för att komma till en enkel guide som förklarar hur du ansöker om äldreomsorg – steg för steg 

Hur lång tid tar det? 

Hur lång tid det tar innan du får ditt bistånd efter inlämnad ansökan varierar beroende på dina behov och det är svårt att ange någon exakt tid. Nedan anges ungefärliga tider för olika insatser.

För dig som ansöker om serviceinsatser

Har du ansökt om hemtjänst eller serviceinsatser ger vi dig besked inom fyra veckor.
Om du tillsammans med maka/make ansöker om serviceinsatser behöver båda fylla i varsin ansökan.

För dig som ansöker om särskilt boende

Vid ansökan om särskilt boende görs en mer omfattande utredning och ofta behöver handläggaren vänta in läkarintyg eller bedömning från arbetsterapeut. Ditt beslut kan därför ta allt mellan en till fem veckor. Vid ett positivt beslut erbjuds du en plats inom 3 månader, snittet har varit i Ängelholms Kommun 26 dagar.

Ansökan om särskilt boende från annan kommun

Om du inte är bosatt i Ängelholms kommun och önskar ansöka om särskilt boende, handläggs detta av biståndshandläggare på biståndsenheten för äldre. Kontakta kommunens kundtjänst som hänvisar dig till rätt person, tel. 0431-870 00.

Hjälp efter sjukhusvistelse

Om du är i behov av stöd och hjälp efter din sjukhusvistelse kan kommunen bli kallad till en samordnad vårdplanering på sjukhuset innan du skrivs ut. Vid vårdplaneringen planerar man för vilka insatser du har fortsatt behov av i samband med utskrivning. I samband med denna vårdplanering kommer du att träffa kommunens vårdplaneringsteam bestående av biståndshandläggare, sjuksköterska och arbetsterapeut.

Tillfällig vistelse i Ängelholms kommun

Information till dig som planerar att vistas tillfälligt i Ängelholms kommun (gäller dig som inte är folkbokförd i kommunen). Om du idag har hemtjänst i din hemkommun och behöver dessa insatser när du vistas i vår kommun, kontakta din biståndshandläggare i din hemkommun för ansökan. Senast två veckor innan din planerade vistelse behöver vi få beslut på insatser från hemkommunen angående den hjälp du behöver.

Maria och Inger som arbetar som äldrelotsar

Kontakta oss för ett kostnadsfritt informationsmöte.

Foto: Pernilla Söderkvist

Uppsökande verksamhet 

Alla kommuninvånare som fyller 75 år erbjuds ett kostnadsfritt förebyggande informationsmöte. Avsikten är att ge råd och information som bidrar till att skapa större trygghet och möjlighet för dig att bo kvar i din bostad.Vid mötet får du aktuell information om kommunens äldreomsorg. Informationen innehåller bland annat vägledning om vem du kan kontakta vid behov av hjälpinsatser eller för att få råd och stöd. Vad som diskuteras under mötet kommer inte att registreras. Vi har tystnadsplikt.

Om du är intresserad av ett informationsmöte ber vi dig att kontakta Äldrelotsen. Mötet äger rum i vårt besöksrum på Stadshuset i Ängelholm. Välkommen med din bokning!

Telefon: 0431- 46 80 80

Sidan granskad den 13 april 2018.

Kontakt

Kundtjänst

Tel. 0431 870 00
This is an email address

Äldrelotsen
Tel. 0431- 46 80 80 

Allmän information

Om Ängelholm

Adress:
Östra vägen 2
262 80 Ängelholm

Kundforum

Telefon: 0431-870 00
E-post: This is an email address

Kundtjänst-öppettider:

Ordinarie öppettider:
Måndag-torsdag: 07.30-17.00
Fredag: 07:30-16:00

Kommunens kundtjänst

Jourtelefon och andra kontakter

Felanmälan

Lämna din synpunkt

Om webbplatsen

Ängelholms kommun på sociala medier

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Visste du att Stadsbiblioteket i Ängelholm finns som 3D-modell i Google Earth?