Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Nya bostadsformer gör Ängelholm bättre rustat för nya invånare

15 mars 2017

Så kallade Konceptbostäder och paviljonger ska göra Ängelholm bättre rustat i mottagandet av nyanlända invånare. Genom de nya husen ökar kommunen på sitt bostadsbestånd även för andra målgrupper. Idag beslutade kommunstyrelsen att ge klartecken till vilka tomter som kan bebyggas, vilket gör att byggprocessen kan starta.

Visa större bild

Karta över de elva tänkbara placeringarna av konceptbostäder och paviljonger i etapp ett.

 
– Ängelholm växer och det är positivt. Nya människor innebär nya influenser, mer arbetskraft och på sikt ökade skatteintäkter. Att vi blir fler innebär också att behovet av bostäder ökar och kommunstyrelsens beslut är en del i att lösa det behovet, säger kommunstyreslens ordförande Lars Nyander (S).

 

2016 anvisadses totalt 98 personer till Ängelholms kommun och kommunen lyckades ordna boenden till samtliga. Under 2017 har Migrationsverket beslutat att Ängelholm ska ta emot 171 personer, vilket ställer krav på fler och nya lösningar för att leva upp till lagstiftningen och erbjuda boenden till nyanlända invånare.

 

I kommunstyrelsens beslut pekas elva placeringar av konceptbostäder och paviljonger ut för att ingå i en första etapp av byggnation. De som ligger på kommunal mark kommer troligtvis att bli de som förverkligas först.

– Jag ser detta som en lösning som gynnar kommunen på flera sätt. Ekonomiskt innebär dessa bostäder att vi kan komma ifrån andra, dyrare alternativ och vi får statliga bidrag för nya bostäder. Vi minskar också risken för kostsamma sanktioner om vi inte lever upp till lagen och lyckas ta emot de personer som anvisas till kommunen. På det mänskliga planet skapar vi bra bostäder som fyller de behov av trygghet och stabilitet som de flesta av oss strävar efter, säger Lars Nyander.

I valet av tomtmark har man beaktat såväl byggtekniska förutsättningar som närhet till samhällsservice som skola och förskola. Det har också varit viktigt att sprida placeringarna geografiskt eftersom erfarenhet från andra kommuner visar att det bidrar till en bättre integration.

– Även om dessa bostäder byggs primärt för att möta behovet av bostäder till de nyanlända som anvisas till vår kommun, ser vi att de också kommer att kunna användas till andra målgrupper. Genom att erbjuda fler boendeformer och fler bostäder i kommunen, hoppas vi också kunna bidra till en större rörlighet på bostadsmarknaden vilket kan ge positiva effekter för andra grupper, säger Lars Nyander.

 

Dagens beslut gör att Ängelholmslokaler kan gå vidare i processen och upphandla konceptbostäder och paviljonger, för att därefter söka bygglov och så småningom börja bygga.

– Min uppskattning är att vi kan ha de första inflyttningsklara bostäderna på plats under första kvartalet nästa år, säger bygglovschef Johan Maniet. 

 

Bakgrundsfakta:

  • Ängelholms kommuns anvisningstal för 2016 blev totalt 98 personer, varav 14 kvotflyktingar. De flesta kommer från Syrien men också andra länder som Tjetjenien, Palestina, Pakistan, Eritrea, Afghanistan, Kongo och Sudan.
  • Under 2017 har Migrationsverket beslutat att Ängelholm ska ta emot 171 personer men den siffran kan komma att justeras nedåt. För 2018 finns ännu inte några uppgifter.
  • Den nya tvingande bosättningslagen (2016:38), där kommuner måste ta emot ett visst antal anvisade personer med uppehållstillstånd, infördes den 1 mars 2016 och ställde nya krav på den kommunala organisationen.
  • Konceptbostäder är ett samlingsnamn på olika typer av modulbostäder och de räknas som permanenta boenden med en livslängd på cirka trettio år.
  • Paviljonger är tillfälliga boenden med en kortare livslängd.
  • Kommunen får statliga bidrag för alla permanenta bostäder som byggs.
  • Förslaget om konceptbostäder och paviljonger har utarbetats av en arbetsgrupp med bred kompetens som representerar många olika verksamheter.

 

 

Sidan uppdaterad den 15 mars 2017.

Relaterad information

Karta i större format

Allmän information

Om Ängelholm

Adress:
Östra vägen 2
262 80 Ängelholm

Telefon: 0431-870 00
E-post: This is an email address

Kundtjänst-öppettider:

Måndag - torsdag 07.30-17.00
Fredag 07.30-16.00

Kommunens kundtjänst

Jourtelefon och andra kontakter

Felanmälan

Lämna din synpunkt

Om webbplatsen

Ängelholms kommun på sociala medier

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Visste du att det mesta kött som serveras i våra restauranger kommer från skånska gårdar?