Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Nu Silviacertifieras demensboenden!

07 mars 2018

Demens är en av vår tids stora folksjukdomar. Just nu pågår en satsning gällande Ängelholms kommuns demensvård och tre av kommunens demensboenden och daglig verksamhet är först ut att Silviacertifieras av Silviahemmet.

Medarbetare från kommunens demensboende blir under våren utbildade av Silviahemmet för att kunna ge bästa möjliga vård till demenssjuka.

Foto: Fredrik bröndum

 

I Sverige insjuknar varje år cirka 20 000-25 000 personer i någon form av demenssjukdom. Sammanlagt är cirka 130 000-150 000 personer drabbade, vilket gör demens till en av våra stora folksjukdomar. Sjukdomen är obotlig men med olika insatser och åtgärder kan symtomen lindras, så att vardagen underlättas vilket kan ge en förbättrad livskvalitet för såväl drabbade som deras anhöriga.

Just nu pågår en satsning gällande Ängelholms kommuns demensvård. Tre av kommunens demensboenden och daglig verksamhet är först ut att Silviacertifieras av Silviahemmet.

Det innebär att all personal på boendet blir utbildade i syfte att kunna bidra till högsta möjliga livskvalitet för de demenssjuka och deras anhöriga. En mer personcentrerad vård där man lär känna personen bakom sjukdomen är en av Silviahemmets grundpelare, från sjukdomens tidiga fas till livets slut.

Silviacertifieringen innehåller fyra utbildningsdelar; en grundutbildning, en arbetsledarutbildning och en reflektionsledarutbildning samt vidare handledning av reflektionsledarna.

 Det långsiktiga målet är att få ett helhetsperspektiv i vården av de demenssjuka och att stimulera till fortsatt och kontinuerlig kompetensutveckling samt regelbunden reflektion.

 – För oss är det ett medvetet val att satsa på demensvården, för är att stärka vår expertis, våra arbetsmetoder och våra boendemiljöer. Syftet är också att hålla verksamheten à jour inom forskning och evidensbaserade metoder samt vara en del i utvecklingen av demensvården, säger verksamhetschef Eva Sällström.

Vidare har Stiftelsen Äldrecentrum för forskning och utveckling, valt ut Ängelholms kommun för att studera vad som händer i en verksamhet efter att den har Silviacertifierats.

 * Idag finns totalt 48 demensboenden som är certifierade i Sverige, och 547 Silviasystrar, 190 silviasjuksköterskor. Utbildningen har rönt internationell uppmärksamhet och bidrar till att öka kunskapen om demensvården, både nationellt och internationellt.

Sidan uppdaterad den 7 mars 2018.

Allmän information

Om Ängelholm

Adress:
Östra vägen 2
262 80 Ängelholm

Kundforum

Telefon: 0431-870 00
E-post: This is an email address

Kundtjänst-öppettider:

Ordinarie öppettider:
Måndag-torsdag: 07.30-17.00
Fredag: 07:30-16:00

Kommunens kundtjänst

Jourtelefon och andra kontakter

Felanmälan

Lämna din synpunkt

Om webbplatsen

Ängelholms kommun på sociala medier

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Visste du att Ängelholm fick sin egen Walk of Fame under 2016? (Finns på Storgatan)