Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Kommunstyrelsen röstade för majoritetsväxling

10 januari 2018

Under onsdagen den 10 januari hölls ett extra kommunstyrelsemöte som ett första led i ett eventuellt skifte av det politiska styret i Ängelholms kommun, så kallad majoritetsväxling. Kommunstyrelsen beslutade att ställa sig bakom förslaget till majoritetsväxling. Ärendet går nu vidare till ett extra kommunfullmäktigemöte för slutgiltigt avgörande.

Vid kommunstyrelsemötet beslutade ledamöterna att säga ja till majoritetsväxling i hela kommunstyrelsen och i vissa presidier (se listan nedan på de presidier som ingår), och också om upplösning och nyval till styrgruppen för ny politisk organisation och kommunfullmäktiges valberedning. Röstresultatet blev åtta ja, 6 nej och en ledamot avstod från att rösta.

Presidier som berörs:

  • Kommunfullmäktiges presidium
  • Kommunrevisionen
  • Välfärdsnämnden
  • Myndighetsnämnden
  • Överförmyndarnämnden
  • Beredningen för lärande
  • Beredningen för omsorg
  • AB Ängelholmshem
  • AB Ängelholmslokaler

 

Bakgrunden är att Moderaterna, Centern, Liberalerna, Kristdemokraterna, Miljöpartiet och fyra kommunfullmäktigeledamöter som lämnat sina partier har lämnat in en avsiktsförklaring om att styra Ängelholm i samverkan under återstoden av mandatperioden. Samverkan bygger på 26 av 51 mandat i kommunfullmäktige.

Det extra kommunfullmäktigemötet hålls den 18 januari klockan 18.00. Mötet är öppet för allmänheten och kommer att direktsändas via webb-tv på engelholm.se.

Om kommunfullmäktige också beslutar om majoritetsväxling innebär det att kommunfullmäktige den 18 januari ska besluta om nyval av kommunfullmäktiges presidium och nyval till kommunfullmäktiges valberedning. Den nyvalda valberedningen kommer därefter att hålla ett extra sammanträde den 25 januari inför det ordinarie kommunfullmäktigesammanträdet den 29 januari. Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 29 januari görs sedan resterande nyval inklusive nyval av samtliga ledamöter i kommunstyrelsen.

Läs mer om bakgrunden till ärendet.

Sidan uppdaterad den 10 januari 2018.

Allmän information

Aktuella arbeten

Visste du att en översiktsplan ska ge riktlinjer och vägledning för planering och byggande?