Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Förbättrat företagsklimat i Ängelholms kommun

16 maj 2018

Ängelholms kommun klättrar rejält i Sveriges Kommuner och Landstings mätning som redovisas i rapporten Öppna jämförelser – Företagsklimat 2017. I mätningen har Ängelholms kommun höjt sin NKI (Nöjd Kund Index) från 66 till 72 vilket är kommunens bästa notering så här långt.

Mätningen redovisas i SKL:s rapport Öppna jämförelser – Företagsklimat 2017, och är den femte mätningen sedan starten 2010.

– Det är ett väldigt glädjande besked, men också ganska väntat. Vi har genom vårt agila arbetssätt arbetat målinriktat för att ge bättre service mot våra företagare, säger Pernilla Fahlstedt, miljö- och byggchef i Ängelholms kommun.

Hon lyfter att kommunen under det senaste året bland annat har digitaliserat bygglovsprocessen samt tillsatt en företagsklimatgrupp med uppdrag att se över alla aspekter som kan förbättra företagsklimatet.

Kommunernas service rankas inom myndighetsområdena brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. Sex serviceområden mäts: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

– Resultatet är ett gott kvitto på att de insatser vi har gjort också ger resultat. Nu är vi på rätt spår och ska fortsätta den inslagna vägen för att bli ännu bättre, säger Pernilla Fahlstedt.

Det är drygt 150 kommuner som deltar i undersökningen. Den bygger på en enkät till företagare som haft minst ett myndighetsärende med sin kommun under 2017. I årets enkät har fler Ängelholms företagare svarat än något tidigare år. Hela 65 procent av de tillfrågade har svarat, jämfört med 50 procent i fjol.

Läs mer om SKL:s Öppnajämförelser om Företagsklimat här: https://skl.se/tjanster/merfranskl/oppnajamforelser/foretagsklimat.1147.html

Sidan uppdaterad den 16 maj 2018.

Allmän information

Om Ängelholm

Åsikten är till för synpunkter om till exempel den kommunala servicen, för beröm och för förslag på hur Ängelholms kommun kan bli bättre.

 

Felanmälan - Anmäl fel och faror på kommunala anläggningar, till exempel ett potthål i gatan eller en trasig gunga på en lekplats.

Visste du att din kommunala energi- och klimatrådgivare kan ge oberoende råd om olika uppvärmningssystem?