Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Extra politiska sammanträden med anledning av möjlig majoritetsväxling

29 december 2017

I januari kommer det att hållas extrainsatta sammanträden för kommunstyrelsen och för kommunfullmäktige. Det är Alliansen i Ängelholm tillsammans med Miljöpartiet och fyra kommunfullmäktigeledamöter som lämnat sina partier som begärt de extra sammanträdena med anledning av möjlig majoritetsväxling.

Det man vill pröva är återkallande och nyval av samtliga ledamöter i kommunstyrelsen, kommunfullmäktiges valberedning och styrgruppen för den politiska organisationen. Utöver det är det presidierna i alla nämnder plus de kommunala bolagen Ängelholmshem och Ängelholmslokaler (utom valnämnden och vänortskommittén) Alliansen vill byta ut.

Den 10 januari är datumet satt för kommunstyrelsesammanträde och den 18 januari för kommunfullmäktige.

Bakgrund till ärendet

Efter valet år 2014 ingick Socialdemokraterna, Engelholms Partiet, Liberalerna och Miljöpartiet i Ängelholm en överenskommelse om valtekniskt samarbete under valperioden. Det samarbetet har numera upphört, vilket bland annat kommunfullmäktiges beslut att anta Alliansens förslag till driftbudget för 2018 och driftplan för åren 2019-2020 visar.

I kommunallagen finns en regel om möjlighet att återkalla uppdrag när den politiska majoriteten i kommunstyrelse och nämnder inte längre är densamma som i kommunfullmäktige. Det finns dessutom en bestämmelse om att kommunfullmäktige får välja nytt presidium i kommunstyrelse eller nämnd om den politiska majoriteten i fullmäktige förändrats på ett sådant sätt att det parti som nämndens ordförande företräder inte längre ingår i den politiskamajoriteten. För att ha majoritet krävs 26 mandat i kommunfullmäktige.

Sidan uppdaterad den 29 december 2017.

Allmän information

Om Ängelholm

Åsikten är till för synpunkter om till exempel den kommunala servicen, för beröm och för förslag på hur Ängelholms kommun kan bli bättre.

 

Felanmälan - Anmäl fel och faror på kommunala anläggningar, till exempel ett potthål i gatan eller en trasig gunga på en lekplats.

Visste du att hela Rönneås längd är ca 85 km?