Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Starta och driva livsmedelsverksamhet

Livsmedelslagen innehåller detaljerade bestämmelser för hur en livsmedelslokal skall vara utformad. Kraven som ställs på livsmedelslokalen är anpassad till vilken typ av verksamhet som skall bedrivas, bedömning sker enligt livsmedelslagen och dess föreskrifter.

Myndighetsnämnden registrerar nya verksamheter. Syftet med registreringen är att säkerställa att livsmedel produceras i för ändamålet lämpliga lokaler och att flödet av råvaror kan ske på ett säkert sätt.

Registrering

Om du vill starta butik, restaurang, pizzeria, café, bageri, konditori, skolkök, kök i vård och omsorg behöver du en registrering. Det är en administrativ handling som gör att företaget registreras i kommunens datasystem och verksamheten får starta 10 arbetsdagar efter det att anmälan inkommit till oss. Tillsammans med anmälan ska en detaljerad verksamhetsbeskrivning bifogas

Vid en registrering görs ingen förprövning, men verksamheten måste ändå uppfylla relevanta krav för egenkontroll, utrustning samt lokaler och utrymmen. Vid första inspektionen kontrolleras lokalen och verksamhetens egenkontroll. Om något är bristfälligt kan myndighetsnämnden komma att besluta om olika sanktioner.  

Blanketter finns att hämta hos kommunen eller via länkarna under relaterad information här till höger.
Vill ni ha blanketter skickade till er så hör av er till kundtjänst på tel. 0431-870 00.

Godkännande

Från och med 1 januari 2014 är det Livsmedelsverket som ansvarar för tillsynen på animalieanläggningar. Om du vill starta en animalieanläggning (slakteri, charkuteri, mejeri, styckningsanläggning, fiskanläggning som tillverkar fiskprodukter, anläggning som bearbetar ägg, vilthanteringsanläggning) ska du kontakta Livsmedelsverket för godkännande av verksamheten. Mer information finns att få på Livsmedelsverkets hemsida, se länk under relaterad information här till höger.

Att tänka på

Oavsett vilken verksamhet som skall bedrivas är det dock viktigt att tänka på bl.a. följande:

  • Handtvättställ med tvål/engångshanddukar, nära till hands i alla beredningsrum
  • Personaltoalett med förrum ska finnas
  • Städutrymme, där man förvarar städutrustning och kemiska produkter 
  • Omklädningsrum med privata/arbetskläder åtskilda 
  • Kylar/frysar för separering av olika råvaror
  • Om otvättade grönsaker/rotfrukter hanteras, bör det finnas ett renseri
  • Ytor av obehandlat trä ska inte finnas i utrymmen där det hanteras livsmedel
  • Egenkontrollprogram med rutiner anpassade för verksamheten

Utöver en registrering kan det för vissa verksamheter som ger påverkan på den yttre miljön, krävas tillstånd enligt miljöbalken. Att starta en verksamhet innebär ofta att man behöver komma i kontakt med olika enheter inom kommunen för att söka olika sorters tillstånd, t.ex. bygglovsenheten och räddningstjänsten. Kontakta kundtjänst för mer information eller se vidare under länkarna här till höger.

Vad gäller vid köp, övertag eller upphörande av verksamhet?

Du som tar över en verksamhet eller vill göra stora ändringar i en livsmedelslokal måste anmäla detta till kommunen. Gör man inte detta är verksamheten olaglig och kan komma att åläggas ett vite eller i värsta fall stängas. En komplett anmälan/ansökan ska lämnas in minst två veckor före övertagandet.
Du ska även kontakta oss om verksamheten upphör eller flyttar från kommunen.

Att driva en verksamhet utan registrering /godkännande är olagligt och kan leda till åtalsanmälan.

Avgifter

Verksamheten betalar en avgift för registrering, en årlig kontrollavgift samt en avgift vid bristande efterlevnad av livsmedelslagstiftningen, som till exempel uppföljning av en underkänd inspektion eller när ett livsmedelsprov inte har varit bra och nya prov måste tas.

Mer information om att starta livsmedelsföretag finns på Livsmedelsverkets hemsida.

 

 

Sidan uppdaterad den 9 januari 2018.

Allmän information

Om Ängelholm

Adress:
Östra vägen 2
262 80 Ängelholm

Kundforum

Telefon: 0431-870 00
E-post: This is an email address

Kundtjänst-öppettider:

Ordinarie öppettider:
Måndag-torsdag: 07.30-17.00
Fredag: 07:30-16:00

Kommunens kundtjänst

Jourtelefon och andra kontakter

Felanmälan

Lämna din synpunkt

Om webbplatsen

Ängelholms kommun på sociala medier

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Visste du att man behöver bygglov för att bygga mur och plank?