Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Kommunens övergripande styrdokument

Planer och policys beslutas av kommunfullmäktige och ger anvisningar av en översiktlig karaktär. Handlingsplaner och Riktlinjer ligger på en mer detaljerad nivå och beslutsorgan är vanligen kommunstyrelse eller välfärdsnämnd. 

AktiverandeNormerande

PLAN

POLICY

HANDLINGSPLAN

RIKTLINJER

 

Sidan uppdaterad den 4 maj 2018.

Förklaring av dokumenttyp

Aktiverande styrdokument

beskriver förändring och utveckling. Aktiverande dokument syftar till förändring. De beskriver utveckling och ger uppdrag att handla på ett visst sätt. De beskriver vad som ska göras för att nå ett visst resultat och anger mål, händelser eller tillstånd som Ängelholms kommun vill uppnå.

Normerande styrdokument

beskriver förhållningssätt. Normerande dokument klargör kommunens förhållningssätt till något. Dessa dokument är till för att styra våra beteenden efter en gemensam värdegrund och därmed också sätta gränser för vårt agerande. Dessa dokument beskriver hur något ska göras och handlar om hur Ängelholms kommun ska möta vissa givna situationer. De klargör kommunens förhållningssätt till något och kan liknas vid en handbok om hur något ska utföras.

Allmän information