Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Ny vattenledning mellan Brandsvig och Gånarp, S20

Skede: entreprenad
 Tillbaka till projektsidan

Detta projekt är ett delprojekt i Stora VA-utbyggnaden

Arbetet omfattar utbyte av ca 4 km dricksvattenledning mellan Gånarp och Brandsvig.

Vecka 13

Onsdagen den 29/3 kommer samtliga VA-abonnenter mellan Kärragårdavägen och Tåstarp vara utan vatten, cirkaa 140 hushåll berörs.

Vecka 11 

Stora delar av det nya ledningsnätet är nu inkopplat. Tre delsträckor återstår och kommer kopplas in så fort godkända vattenprover erhållits. Spolning och vattenprovtagning sker just nu vid Gånarps byaväg.

Vecka 9

I samband med inkopplingen av den nya vattenledningen mellan Gånarp och Brandsvig kommer fastigheter i Gånarp samt längs hela Gånarps backaväg att tillfälligt vara utan vatten tisdagen den 28 februari.


Skanska fortsätter sina inkopplingar av den nya vattenledningen i Gånarp tisdagen den 28/2. Vattnet kommer då vara avstängt för cirka 40 abonnenter inne i Gånarp samt längs hela Gånarps backaväg mellan kl. 8 och 20.


Detta är planerad tid för arbetet som kan bli både kortare och längre.
I samband med vattenavstängningen kan det förekomma luft och missfärgningar i dricksvattenledningarna. Detta är inte farligt men rekommendationen är att öppna en kallvattenkran och spola så att luft och missfärgning försvinner.

TIPS!
Tappa upp behov av vatten i exempelvis hinkar eller dunkar innan avstängning.
Det går att spola toaletten om upptappat vatten hälls i toalettstolen, förslagsvis med en hink.
Vi ber om överseende med de olägenheter arbetet kommer att förorsaka er.

Vecka 8

I samband med inkopplingen av den nya vattenledningen vid Tåstarps kyrka kommer fastigheter i området vara utan vatten.

Avstängningen pågår den 21/2 mellan kl. 10.00 och 18:00

Arbetat har försenats och vattnet beräknas vara tillbaka cirka kl. 20.00.  

Efter inkoppling av den nya dricksvattenledningen i Toarp är där nu fortfarande mycket luft i ledningssystemet.

Kommunens driftpersonal spolar vattenledningarna regelbundet för att få ut luften fortare.

Dricksvattnet får en mjölkaktig färg på grund av de många luftbubblorna i vattnet.

Detta är helt ofarligt och vattnet är fullt drickbart. Låt vattnet stå en stund efter upptappning så klarnar det.

Vecka 7

Tisdagen den 14/2 mellan kl. 8 och 18 pågår inkopplingsarbeten av ny vattenledning i Toarp. Vattnet kommer då vara avstängt. Samtliga abonnenter i Toarp berörs av vattenavstängningen.

TIPS! Tappa upp behov av vatten i exempelvis hinkar eller dunkar innan avstängning.

Det går att spola toaletten om upptappat vatten hälls i toalettstolen, förslagsvis med en hink.

I samband med vattenavstängningen kan det förekomma luft och missfärgningar i dricksvattenledningarna. Detta är inte farligt men rekommendationen är att öppna en kallvattenkran och spola så att luft och missfärgning försvinner.

Vi ber om överseende med de olägenheter arbetet kommer att förorsaka er.

Vid frågor vänligen kontakta Ängelholms kommuns kundtjänst på tel. 0431-87 000.

Vecka 5

Den 4 februari påbörjade Skanska inkopplingsarbetet med de nya vattenledningarna mellan Brandsvig och Gånarp. Arbetet kommer att pågå under hela februari.

Vecka 3

Provtryckning och renspolning av huvudledningen påbörjas.

Vecka 2

Arbetet med huvudledningen avslutas.

Vecka 1

Arbetet med provtryckning och renspolning kommer att påbörjas. Därefter sker provtagning på alla nya ledningssträckor innan den nya ledningen kan kopplas in och tas i bruk.  

Vecka 48-50

Arbetet fortskrider med huvudledningen, och målsättningen är att ha hela huvudstråket nere innan jul. Huvudledningen är nu nere fram till Kärragårda. VA-arbeten pågår även i Toarp med att lägga ner den nya vattenledningen i Torps byaväg. Arbetet är i dagsläget ca 5 veckor försenat.

Vecka 47

Arbeten med förläggning av vattenledning i Toarp kommer att påbörjas. Ledningsförläggning fortsätter även norrut bakom Gånarp.

Vecka 46

Arbetet forskrider bakom Gånarps by. Ledningen är nedlagd till och med Gånarps Ängaväg.

Vecka 45

Ledningsarbete pågår i Gånarps södra del. 

Vecka 44

Arbetet fortgår på huvudledningssträckan mellan Gudebäcken och Gånarp. Förberedande röjnings- och schaktarbeten pågår i Gånarp och norr om Gånarp.

Vecka 40-43

Huvudledningen är nu ledlagd fram till Gudebäcken. Borrningar under Tåstarpsvägen och Gånarps ängaväg är utförda. Tåstarpsvägen är öppen för trafik igen.

Vecka 39

Från och med måndag 26/9 är Tåstarpsvägen stängd för genomfart pga ledningsarbetet.

Vecka 37-38

Arbeten med svetsning av rör pågår längs med Tåstarpsvägen.

Vecka 35

Öppet hus i Skanskas arbetsbod kl. 16-17 på Gånarps häst, Toarps byaväg 80.

Entreprenaden pågår mellan augusti 2016 och våren 2017

Uredning och projektering sker under hösten 2015.
Entreprenad är planerad till år 2016.

Föreslagen ledningssträckning för ny vattenledning mellan Brandsvig och Gånarp.

Foto: Helena Mårtensson

Föreslagen ledningssträckning för ny vattenledning mellan Brandsvig och Gånarp.

Foto: Helena Mårtensson

Föreslagen ledningssträckning för ny vattenledning mellan Brandsvig och Gånarp.

Foto: Helena Mårtensson

 


Sidan uppdaterad den 23 februari 2017.

Kontakt

Kommunens projektledare
Helena Mårtensson

Projektnummer
99111

Projektör
Griab AB

Entreprenör
Skanska Sverige AB

Allmän information

Om Ängelholm

Adress:
Östra vägen 2
262 80 Ängelholm

Telefon: 0431-870 00
E-post: This is an email address

Kundtjänst-öppettider:

Måndag - torsdag 07.30-17.00
Fredag 07.30-16.00

Kommunens kundtjänst

Jourtelefon och andra kontakter

Felanmälan

Lämna din synpunkt

Om webbplatsen

Ängelholms kommun på sociala medier

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Visste du att Ängelholms kommun arbetar aktivt med tillgänglighet, jämställdhet och mångfald och har tagit fram en mångfaldsplan för år 2014-2017?