Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Åsbogatan - upprustning av gata och VA

Skede: entreprenad
 

Tillbaka till projektsidan

Ny trafiksäker gång- och cykelväg

Åsbogatan och Lilla Torggatan, sträckan mellan Ängavångsgatan och Landshövdingevägen, har tidigare inte varit säker för gång- och cykeltrafik och inte heller för kollektiv- och biltrafik. Förutom det har vattenledningarna i gatorna varit i behov av att renoveras och på vissa ställen bytas ut.

I detta projekt rustar vi upp vattenledningar och gatumark. Vi tillgänglighetsanpassar busshållplatser och anlägger nya gång- och cykelvägar på sträckan.

Att bygga gång- och cykelvägar längs Åsbogatan och Lilla Torggatan är föreslaget i Cykelplan 2011–2020 för Ängelholms kommun.

Genom projektet förbättras förutsättningarna för kollektivtrafikresande och för oskyddade trafikanter, där många är barn på väg till skolan.

Vi kommer att gräva upp vägen för att bland annat lägga ner nya vattenledningar och sätta sten. Det innebär att vi kommer att leda om trafiken och stänga av vissa parkeringsplatser längs gatan. Under VA-arbetena kan vattnet till vissa fastigheter behöva stängas av tillfälligt. Mer information kommer till er som blir berörda. Om vi inte lämnar någon information om avstängningar kan parkeringar och vatten och avlopp användas som vanligt.

Åsbogatan innan ombyggnaden

Foto: Robin Pehrsson

 

Omdirigering av busslinje 3

Arbetet påverkar busslinje 3 till och med 31:e mars.

Tidplan

Utredning och förprojektering på våren 2015 av ÅF-Infrastructure AB.

Detaljprojektering på hösten 2015 av Marklaget AB (gata) och Atkins Sverige AB (VA).

Förberedande VA-entreprenad i februari 2016 av kommunenss intraprenad.

Forskningsprojektet "Pipe Status" under mars 2016. Sweden Water Research med flera kommer att göra tester på befintliga vattenledningar.

Renoveringar av spillvattenledning i mars 2016 av Puls AB.

Entreprenad etapp 1 (söder om Östra vägen) med byggstart i april 2016. Genomförs av kommunens intraprenad (gata och VA) och ONE Nordic AB (gatubelysning)

och beräknas vara slutfört i månadsskiftet mars/april 2017.

Entreprenad etapp 2 (norr om Östra vägen) är planerad till år 2020.

Sidan uppdaterad den 20 februari 2017.

Kontakt

Kommunens projektledare
Robin Pehrsson

Utredning
ÅF Infrastructure

Detaljprojektering
Marklaget och Atkins Sverige

Entreprenör
Kommunens intraprenad 

Allmän information

Om Ängelholm

Adress:
Östra vägen 2
262 80 Ängelholm

Telefon: 0431-870 00
E-post: This is an email address

Kundtjänst-öppettider:

Ordinarie öppettider:

Måndag-torsdag: 07.30-17.00

Fredag: 07:30-16:00

Kommunens kundtjänst

Jourtelefon och andra kontakter

Felanmälan

Lämna din synpunkt

Om webbplatsen

Ängelholms kommun på sociala medier

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Visste du att du kan ladda din elbil vid Stadshuset?