Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

VA-sanering på Nybrovägen

skede: projektering
 

Tillbaka till projektsidan

Vatten-, dagvatten- och spillvattenledningarna i gatan är gamla och i behov av att bytas ut. 

Ombyggnationen av Nybrovägen kommer att utföras i tre etapper.

Etapp 1

Omfattar nya vatten- dagvatten- och spillvattenledningar i västra delen av Nybrovägen, från Industrigatan fram till Hantverkaregatan och även ny vattenledning i Industrigatan.

Gatorna i den första etappen återställs till en början till liknande standard som de ser ut idag. Det för att byggtrafiken till Ängelholmshems nybyggnation ska kunna nyttja gatan optimalt under byggtiden utan allt för stor påverkan på övrig trafik.

Etapp 1 beräknas ha byggstart i slutet av augusti 2018 och ska vara färdigställd senast 1/10 2018. Nybrovägen kommer periodvis att vara avstängd för genomfartstrafik.

Etapp 2

Omfattar resterande del av Nybrovägen, dvs från Hantverkaregatan och österut fram mot Havsbadsvägen.

Här kommer vatten- dagvatten- och spillvattenledningar att bytas ut och dessutom kommer gatan att få ett helt nytt utseende med gång- och cykelbanor, smalare körbana, växt- och trädplanteringar vilket kommer skapa en säkrare trafikmiljö.

Etapp 2 beräknas ha byggstart när etapp 1 är färdigställd och ska vara färdigställd under kvartal 2 2019. Nybrovägen kommer periodvis att vara avstängd för genomfartstrafik.

Etapp 3

Omfattar ombyggnation av Nybrovägen i etapp 1, dvs den västra delen med nya gång- och cykelbanor, smalare körbana, växt- och trädplanteringar vilket kommer skapa en säkrare trafikmiljö. Även Industrigatans östra sida kommer få ny gång- och cykelbana.

Etapp 3 beräknas ha byggstart när etapp 2 är färdigställd och ska vara färdigställd under slutet av 2019, så att det är klart innan inflyttning sker i de nya lägenheterna som Ängelholmshem ska bygga.

Nybrovägen kommer periodvis att vara avstängd för genomfartstrafik. Industrigatan kommer at periodvis ha ett körfält avstängt.

Sidan uppdaterad den 18 april 2018.

Kontakt

Projektledare
Johan Reinholtz

Allmän information

Om Ängelholm

Adress:
Östra vägen 2
262 80 Ängelholm

Kundforum

Telefon: 0431-870 00
E-post: This is an email address

Kundtjänst-öppettider:

Ordinarie öppettider:
Måndag-torsdag: 07.30-17.00
Fredag: 07:30-16:00

Kommunens kundtjänst

Jourtelefon och andra kontakter

Felanmälan

Lämna din synpunkt

Om webbplatsen

Ängelholms kommun på sociala medier

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Visste du att handläggning av bygglov och planer regleras av Plan- och bygglagen?