Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Klippanvägens ombyggnad - Etapp 2

skede: projektering
 

Som en del av Stora VA-utbyggnaden i Ängelholm ska en större avloppsledning byggas längs Klippanvägen mellan E6:an i öster och ner till pumpstationen vid Pyttebron i väster. Sträckan kallas för S11. Ledningen kommer att stärka upp Ängelholms spillvattennät för att klara framtida exploateringar.

Etapp 2 utgör den stora delen av Klippanvägens ombyggnad. Etappen går från E6:an i öster och avslutas vid Östergatan där vi ansluter till etapp 1.

I samband med utbyggnaden av spillvattenledningen har Klippanvägens utformning diskuterats. Kommunstyrelsen beslutade i juni 2017 att Klippanvägen fortsatt ska vara fyrfältig mellan Kristian II:s väg och Lagegatan. Korsningspunkterna vid Kristian II:s väg och Lagegatan ska utformas som dubbelfiliga cirkulationsplatser.

Mellan Kristian II:s väg och Östergatan ska dubbelsidiga gång- och cykelvägar byggas och trafiksäkra övergångar vid Nytorgsgatan. En gång- och cykelväg vid Håvegropen ska utredas vidare för att länka ihop östra Ängelholm med centrum.

Byggstart är beräknat till våren 2018.

Visa större bild

Infarten till Ängelholm så som den kommer att se ut efter ombyggnationen

Foto: WSP

 

Sidan uppdaterad den 13 september 2017.

Projektledare
Anders Ericsson

Projektnummer
91958

Projektör
AquaP samt Structor

Allmän information

Om Ängelholm

Adress:
Östra vägen 2
262 80 Ängelholm

Kundforum

Telefon: 0431-870 00
E-post: This is an email address

Kundtjänst-öppettider:

Ordinarie öppettider:
Måndag-torsdag: 07.30-17.00
Fredag: 07:30-16:00

Kommunens kundtjänst

Jourtelefon och andra kontakter

Felanmälan

Lämna din synpunkt

Om webbplatsen

Ängelholms kommun på sociala medier

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Visste du att Ängelholm fick sin egen Walk of Fame under 2016? (Finns på Storgatan)