Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Stora VA-utbyggnaden

Tillbaka till projektsidan

Den stora VA-utbyggnaden är en omfattande renovering och utbyggnad av vatten och avlopp i Ängelholms kommun. Genom Stora VA tar Ängelholms kommun ett krafttag för att främja kommunens långsiktiga utveckling. Utbyggnaden är en förutsättning för att kunna försörja de nya bostadsområden som planeras i kommunen. Underhållet av ledningarna har varit eftersatt och därför tvingas kommunen nu göra denna större satsning. Den stora VA-utbyggnaden är en investering inför framtiden och pågår fram till år 2022.

Några delprojekt i det övergripande projektet

Nuvarande problem

Vatten- och avloppsledningar i Ängelholms kommun börjar bli gamla och vissa är dessutom underdimensionerade. Flera ledningar är äldre än 100 år och den teoretiska livslängden är ca. 80 år. Ledningsnätet består av 40 mil spillvattenledningar, 40 mil dagvattenledningar och 55 mil vattenledningar. Till detta ska läggas ett 100-tal VA-anläggningar.

Tillsammans med kommunens expansionsplaner måste ledningsnätet både renoveras och byggas ut. Projektet kallas ”Den stora VA-utbyggnaden” eller bara "Stora VA".

Vi ligger nära vår maxkapacitet redan i dag och om kommunen ska expandera måste ledningsnätet och även andra VA-anläggningar förstärkas.

Vattenledningsnätet ska förstärkas och förnyas och nya vägar måste hittas för att leda spillvattnet till reningsverket. Det finns inte kapacitet i ledningar och anläggningar för att koppla på alla de nya utbyggnadsområdena. 

Projektets två delar

  • Nyinvesteringar i ledningar och anläggningar.
    Vatten- och avloppsledningar ska dras till nya utbyggnadsområden som till exempel Fridhem i södra Ängelholm och Bjäre Strand vid gamla F10. Även orter och områden som växer behöver nya, större ledningar. Hjärnarpsprojektet är i slutfasen, en sju kilometer lång vattenledning har dragits fram till en nybyggd tryckstegringsstation i Hjärnarp för att ordna vattenförsörjningen i Hjärnarp och Margretetorp.
  • Reparation och byte av gamla ledningar och anläggningar.
    Förutom en massa ledningar som grävs ner så behöver det byggas tryckstegringsstationer för att få ut vattnet och spillvatten ska ledas tillbaka. 

Investeringsbehovet 2012-2022

Stora VA-utbyggnaden kommer att kosta 500 Mkr och reinvesteringar (reparation och byte) i ledningar och anläggningar 300 Mkr. Totalt alltså 800 Mkr under perioden och i snitt 80 Mkr/år under 10-års tid.

Underhållsbehov av VA-insatser  under 10-årsperioder Visa större bild

Underhållsbehov av VA-insatser under 10-årsperioder

Hur ska detta finansieras?

För att klara detta projekt krävs en kontinuerlig höjning av VA-taxan framöver! VA-taxan består av brukningstaxa och anläggningstaxa.

  • Brukningstaxan består av en fast del och en rörlig del.
  • Anläggningstaxan ska täcka utbyggnadskostnaderna för VA inom ett exploateringsområde.
  • Skattefinansierade pengar kan finansiera VA-kollektivet, men VA-kollektivet kan aldrig finansiera skattemedel.

Sidan uppdaterad den 13 september 2017.

Kontakt

Kommunens VA-chef
Cornelia Ljungerud

Allmän information

Om Ängelholm

Adress:
Östra vägen 2
262 80 Ängelholm

Kundforum

Telefon: 0431-870 00
E-post: This is an email address

Kundtjänst-öppettider:

Ordinarie öppettider:
Måndag-torsdag: 07.30-17.00
Fredag: 07:30-16:00

Kommunens kundtjänst

Jourtelefon och andra kontakter

Felanmälan

Lämna din synpunkt

Om webbplatsen

Ängelholms kommun på sociala medier

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Visste du att hela Rönneås längd är ca 85 km?