Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Konceptbostäder

Ängelholms kommun håller på att ta fram Konceptbostäder för att underlätta mottagandet av nyanlända invånare. Genom de nya husen ökar kommunen på sitt bostadsbestånd även för andra målgrupper.

2016 anvisadses totalt 98 personer till Ängelholms kommun och kommunen lyckades ordna boenden till samtliga. Under 2017 har Migrationsverket beslutat att Ängelholm ska ta emot 137 personer, vilket ställer krav på fler och nya lösningar för att leva upp till lagstiftningen och erbjuda boenden till nyanlända invånare.

FAQ

Vad är konceptbostäder?

Ängelholms kommun håller på att ta fram Konceptbostäder för att underlätta mottagandet av nyanlända invånare. Konceptbostäder är ett samlingsnamn på olika typer av modulbostäder och de räknas som permanenta boenden med en livslängd på cirka trettio år. Kommunen får statliga bidrag för alla permanenta bostäder som byggs.

Vad är syftet med bostäderna?

Bostäderna byggs primärt för att möta behovet av bostäder till de nyanlända som anvisas till Ängelholms kommun, men de kommer också att kunna användas till andra målgrupper. Genom att erbjuda fler boendeformer och fler bostäder i kommunen, hoppas vi också kunna bidra till en större rörlighet på bostadsmarknaden vilket kan ge positiva effekter för andra grupper.

Vad är det för sorts bostäder?

Det är konceptbostäder av typen Perstorp 1, en modell som Perstorpsbostäder har tagit fram. Det är villor med fyra bostäder i varje å 25 kvadratmeter boyta och ett sovloft på ytterligare 10 kvadratmeter. Villorna är permanenta och kommer därför att kunna användas till annat, som till exempel studentbostäder när behovet till anvisade personer har lättat.

Var ska bostäderna byggas?

Det har nu sökts bygglov för totalt tio hus. Tre hus i Hjärnarp, ett vid Rantzows väg och två vid Karika förskola. Fyra hus vid Klockarevägen i Strövelstorp, två hus vid Teresiavägen i Össjö, samt ett hus på Helsingborgsvägen i Ängelholm.


Hur valdes platserna?

I valet av tomtmark har man beaktat såväl byggtekniska förutsättningar som närhet till samhällsservice som skola och förskola. Det har också varit viktigt att sprida placeringarna geografiskt eftersom erfarenhet från andra kommuner visar att det bidrar till en bättre integration.

Hur många personer anvisades till Ängelholms kommun?

Ängelholms kommuns anvisningstal för 2016 blev totalt 98 personer, varav 14 kvotflyktingar. De flesta kommer från Syrien men också andra länder som Tjetjenien, Palestina, Pakistan, Eritrea, Afghanistan, Kongo och Sudan. Under 2017 har Migrationsverket beslutat att Ängelholm ska ta emot 171 personer men den siffran har justerats till 137. För 2018 finns ännu inte några uppgifter.

Varför tar Ängelholms kommun emot anvisade personer?

Den nya tvingande bosättningslagen (2016:38), där kommuner måste ta emot ett visst antal anvisade personer med uppehållstillstånd, infördes den 1 mars 2016 och ställde nya krav på den kommunala organisationen.

Sidan uppdaterad den 7 juni 2017.

Allmän information

Om Ängelholm

Adress:
Östra vägen 2
262 80 Ängelholm

Telefon: 0431-870 00
E-post: This is an email address

Kundtjänst-öppettider:

Ordinarie öppettider:

Måndag-torsdag: 07.30-17.00

Fredag: 07:30-16:00

Kommunens kundtjänst

Jourtelefon och andra kontakter

Felanmälan

Lämna din synpunkt

Om webbplatsen

Ängelholms kommun på sociala medier

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Visste du att det mesta kött som serveras i våra restauranger kommer från skånska gårdar?