Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Energi- och klimatplan

Skede: utredning

Tillbaka till projektsidan

Varför en energi- och klimatplan?

I Ängelholms kommuns miljöplan för år 2014–2021 är det beslutat att "kommunen ska vara 100 % fossilbränslefri i all energianvändning" till år 2021. För att nå upp till detta samt för att uppfylla kravet i Lag (1977:439) om kommunal energiplanering, som bland annat säger att det "[i] varje kommun skall [...] finnas en aktuell plan för tillförsel, distribution och användning av energi", behöver kommunen ta fram en utförlig och genomtänkt plan för sin energianvändning och sina utsläpp av växthusgaser.

Dessutom har kommunen antagit utmaningen från Länsstyrelsen att bidra till ett 100 % fossilbränslefritt Skåne till år 2020, samt blivit medlemmar i Sveriges ekokommuner, vilket innebär att flera nyckeltal inom energi- och klimatområdet ska redovisas och förbättras.

Av den anledningen har kommunstyrelsen beslutat att anta "Åtgärdsprogram för 2015–2016, Ängelholms miljöplan 2014–2021", där åtgärd nummer två handlar om att ta fram just en energi- och klimatplan.

Vad är en energi- och klimatplan?

En energiplan redogör, som lagen ovan antyder, för hur energi används i dagsläget och hur energianvändningen ska se ut framöver i en kommun. Bland annat beskrivs hur mycket och vilken typ av energi som används, och vilka planer på att effektivisera energianvändning och övergå till förnyelsebara energikällor som kommunen har.

På så vis har energiplanen en nära koppling till utsläpp av växthusgaser, och bland annat Klimatkommunerna rekommenderar att energiplaner kombineras med klimatplaner. En klimatplan har samma upplägg som en energiplan, men fokuserar istället på utsläpp av växthusgaser. Föreliggande projekt avser framtagande av en kombinerad energi- och klimatplan.

Planen ska vara färdig för att antas politiskt till årsskiftet 2015/2016.

Lågenergilampa

Lågenergilampa

 

Sidan uppdaterad den 20 februari 2015.

Kontakt

Kommunens projektledare
Robin Pehrsson

Projektnummer

56006

Allmän information

Om Ängelholm

Adress:
Östra vägen 2
262 80 Ängelholm

Kundforum

Telefon: 0431-870 00
E-post: This is an email address

Kundtjänst-öppettider:

Ordinarie öppettider:
Måndag-torsdag: 07.30-17.00
Fredag: 07:30-16:00

Kommunens kundtjänst

Jourtelefon och andra kontakter

Felanmälan

Lämna din synpunkt

Om webbplatsen

Ängelholms kommun på sociala medier

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Visst du att Sanne Salomonsens trailer höll på att kasa ner i Rönneå inför spelning 2016?