Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Sockerbruket 11, Sockerbruket, Ängelholm

Projektsidan för Stationsområdet

Sockerbruket 11
 

Kommunstyrelsen beslutade den 29 november 2017 att godkänna aktuellt förslag till detaljplan för granskning.

Planområdet är beläget i det som kallas Stationsområdet i centrala Ängelholm och omfattar del av fastigheterna Sockerbruket 11, Sockerbruket 14 och Sockerbruket 12. Planområdet avgränsas av Nybrovägen i norr och Industrigatan i väster. I området pågår en omvandling i och med planprogrammet för Stationsområdet som godkändes av Kommunfullmäktige den 30 oktober 2017. Denna detaljplan är den första av flera som kommer att upprättas i Stationsområdet de närmaste åren.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av flerbostadshus om 5 - 8 våningar med ca 270 lägenheter, två LSS-boenden samt verksamhetslokaler. Detaljplanen syftar också till att säkerställa att det i kvartersstrukturen finns genvägar tillgängliga för allmänheten. Planen syftar dessutom till att byggnadernas utformning följer de gestaltningsprinciper som finns i planprogrammet för Stationsområdet. Det gäller till exempel höjder och fasaders utformning.

Förslaget har upprättas i enlighet med översiktsplanen.

Inkomna yttranden under granskningstiden kommenteras i ett granskningsutlåtande. Granskningsutlåtandet upprättas efter granskning och kommer finnas tillgängligt i samband med antagandet av detaljplanen.

Sidan uppdaterad den 29 juni 2017.

Kontakt:

Handläggare:
Anna Hagljung

Vid eventuella frågor ring 0431-87000

eller e-post This is an email address

Relaterad information:

Plankarta

Planbeskrivning

Förklaring planförslag

Samrådsredogörelse

Frågor och svar

Förslag till kvarters- och gatunamn inom förslag till detaljplan för Sockerbruket 11


Allmän information

Om Ängelholm

Adress:
Östra vägen 2
262 80 Ängelholm

Kundforum

Telefon: 0431-870 00
E-post: This is an email address

Kundtjänst-öppettider:

Ordinarie öppettider:
Måndag-torsdag: 07.30-17.00
Fredag: 07:30-16:00

Kommunens kundtjänst

Jourtelefon och andra kontakter

Felanmälan

Lämna din synpunkt

Om webbplatsen

Ängelholms kommun på sociala medier

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Visste du att Ängelholmarna år 1516 beordrades att flytta in från Luntertun ute i Skälderviken?