Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Mångfald, tillgänglighet och jämställdhet

Mångfald, tillgänglighet och jämställdhet

I Ängelholms kommun innebär mångfald att alla människors lika rättigheter och möjligheter främjas oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Alla våra verksamheter arbetar för en likvärdig verksamhet, service och bemötande, likvärdig myndighetsutövning och likvärdig fördelning av resurser. Dessutom arbetar Ängelholms kommun som arbetsgivare för likvärdiga anställningsvillkor och arbetsförhållanden.

Ängelholms kommuns Mångfaldsplan 2014-2017

Kommunens mångfaldsarbete 2017

Under verksamhetsåret 2017 kommer en större del av mångfaldsarbete genomföras genom EU projekt "Agila Ängelholm". I sitt arbete med horisontella principer användes projektet av kommunens mångfaldsplan som är indelad i områdena: jämställdhet, tillgänglighet och icke diskriminering. Ett inspirationsseminarium gällande horisontella principer för samtliga anställda (ca 3 000) kommer också att ordnas. Detta seminarium ersätter kommunens kontinuerliga mångfaldsföreläsningar under 2017.

Tillgänglighet

Målsättningen i tillgänglighetsarbetet är att alla människor, oavsett vilka och hur stora funktionsnedsättningar människor har, så långt möjligt ska kunna vara delaktiga i samhället och ha tillgång till information. Tillgänglighet handlar om den fysiska miljön, information och kommunikation, men även om att få in tillgänglighetstänket i arbetsmiljöarbetet, personalutbildning och rekrytering för arbetsgivare och vid upphandling/inköp av tillgängliga varor och tjänster.

Tillsammans med fastighetsägare i Ängelholms kommun har vi tagit fram en tillgänglighetsguide. Tillgänglighetsguiden är gjord för personer med funktionsnedsättning som bor eller besöker kommunen, utifrån deras behov av att i förväg få veta hur tillgängligheten ser ut vad gäller allmänna lokaler. Tillgänglighetsguiden uppdaterades senast under sommaren 2015.

Här kan du läsa Ängelholsm kommuns Tillgänglighetsguide

Jämställdhetsdeklarationen CEMR

Ängelholms kommun har skrivit under den europeiska jämställdhetsdeklarationen CEMR (Council of European Municipalities and Regions).

Den politiska församling som beslutar om ett undertecknande ansluter sig till deklarationens sex principer om jämställdhet och förbinder sig därmed att verka för ett förverkligande av dessa. Därutöver finns 30 artiklar som fungerar som ett stöd för hur man går från ord till handling.

Mer om CEMR kan du läsa här

Sidan uppdaterad den 15 januari 2018.

Allmän information

Om Ängelholm

Adress:
Östra vägen 2
262 80 Ängelholm

Kundforum

Telefon: 0431-870 00
E-post: This is an email address

Kundtjänst-öppettider:

Ordinarie öppettider:
Måndag-torsdag: 07.30-17.00
Fredag: 07:30-16:00

Kommunens kundtjänst

Jourtelefon och andra kontakter

Felanmälan

Lämna din synpunkt

Om webbplatsen

Ängelholms kommun på sociala medier

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Visste du att du som företagare kan få kostnadsfritt besök av en energi- och klimatrådgivare?