Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Medborgarundersökning

För att kunna möta medborgarnas behov av kommunal service är det viktigt att vi som kommun får veta hur ni som medborgare ser på kommunen.

 Statsitiska centralbyrån (SCB) genomför medborgarundersökningar i samarbete med Ängelholms kommun. Sedan undersökningen startade 2005 har 263 olika kommuner deltagit och av dem har 237 deltagit mer än en gång. Medborgarenkäten genomförs två gånger årligen men de flesta kommunerna deltar med något års mellanrum, bland annat på grund av att den mäter attityder i samhället som förändras långsamt.  Det är 1 200 invånare i Ängelholms kommun som med statistiska metoder väljs ut av SCB för att medverka årliga undersökningarna. Får du som medborgare hem denna enkät hoppas vi att du tar dig tiden att fylla i den för genom att du gör detta så kan vi ha just dina svar som underlag när vi skapar framtidens Ängelholm.

Resultatet i medborgarundersökningen analyseras med SCB:s analysmodell Nöjd-Kund-Index (NKI), som visar vilka områden som behöver prioriteras för att öka nöjdheten bland kommunens medborgare.

Undersökningen har tre olika avsnitt med varsitt helhetsbetyg:

  • Kommunen som en plats att bo och leva på, Nöjd-Region-Index
  • Kommunens olika verksamheter, Nöjd-Medborgar-Index
  • Invånarnas inflytande på kommunala beslut, Nöjd-Inflytande-Index

Områdenas frågor besvaras på en 10-gradig skala där 1 är lägsta betyg och 10 är högsta betyg. Resultat redovisas som ett betygsindex, vilket varierar mellan 0 och 100. Generellt klassas resultat under 40 som ”inte godkänt”. Gränsen för ”nöjd” går vid 55 och ”mycket nöjd” vid 75 eller högre.

Vilka områden ingår i medborgarundersökningen? Ni kan snabbt få en överblick genom detta bildspel.

Resultat från medborgarundersökningen 2016

Ängelholmarna är väldigt nöjda med sin kommun.  63 procent kan starkt rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen. Det mesta tycker Ängelholmaren är mycket bra och index hamnar på det mesta högre än vad kommuner i samma storlek har. Det som Ängelholmarna anser som mindre bra är deras möjlighet att påverka.

Område 2014 2015 2016
Nöjd-Region-Index 66 68 68
Nöjd-Medborgar-Index 54 60 58
Nöjd-Inflytande-Index 37 40 42

 

 

 

 

 

Tabellen visar hur vilket helhetsbetyg ängelholmarna ger de tre olika områdena. Ingen av det senaste årets förändringar är tillräckligt stora för att vara statistiskt säkerställda.

Nöjd-Region-Index

NRI-diagram, som visar att ängelholm har högre på de flesta betyg förutom trygghet. Visa större bild

Foto: Medborgarundersökningen

 

De områden som Ängelholmarna anser ska prioriteras för att de ska ge ett högre betyg är bostäder och trygghet. De områden som har ett lägre betyg men också kan ha en lägre prioritet är utbildningsmöjligheter och arbetsmöjligheter.

Nöjd-Medborgar-Index

NRI-diagram, som visar att ängelholm har högre betyg i alla områden förutom bemötande och tillgänglighet. Visa större bild

Foto: Medborgarundersökningen

 

De områden som bör prioriteras inom kommunens verksamheter för att Ängelholmarna ska bli mer nöjda är grundskolan, idrotts- & motionsanläggningar och gator & vägar. De områden som har ett lägre betyg men också kan ha en lägre prioritet är gång- & cykelvägar och miljöarbete.

Nöjd-Inflytande-Index

NII-diagram som visar att Ängelholm har låga betyg i påverkan och förtroende. Visa större bild

Foto: Medborgarundersökningen

 

De områden inom inflytande som bör prioriteras för ett högre betyg är förtroende och påverkan och de områden som har ett högt betyg och inte behöver prioriteras i samma omfattning är information och kontakt.

Jämförelser med resultat för samtliga kommuner avser de 133 kommuner som var med i undersökningen hösten 2015 och våren 2016. För Ängelholms kommun fick ett urval på 1200 personer i åldrarna 18-84 medborgarenkäten hemskickat och av dessa besvarade 46 procent enkäten vilket är ungefär samma som för 2015 då 47 procent svarade.

Sidan uppdaterad den 10 juni 2016.

Allmän information

Om Ängelholm

Adress:
Östra vägen 2
262 80 Ängelholm

Telefon: 0431-870 00
E-post: This is an email address

Kundtjänst-öppettider:

Sommarens öppettider:
Måndag-fredag 08.00-16.00

Kommunens kundtjänst

Jourtelefon och andra kontakter

Felanmälan

Lämna din synpunkt

Om webbplatsen

Ängelholms kommun på sociala medier

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Visste du att Ängelholms stadshus är förankrat med vajrar för att inte glida ner i Rönneå?