Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Kommunens kvalitet i korthet

Sveriges kommuner och landsting, SKL, genomför varje år en kvalitetsundersökning som heter "Kommunens Kvalitet i Korthet", förkortat KKiK.

Undersökningen mäter fem olika områden:

  • Din kommuns tillgänglighet
  • Trygghetsaspekter i din kommun
  • Din delaktighet och kommunens information
  • Din kommuns effektivitet
  • Din kommun som samhällsutvecklare

Ängelholms kommun är med i undersökningen. Resultatet av dessa fem områden baseras på ett 40-tal nyckeltal som är kopplade till respektive område.

Så här läser du resultatet

Kommunernas resultatet delas in i tre grupper. Hur Ängelholms kommuns resultat är i jämförelse med övriga kommuner markeras genom att använda olika färger. 

grön punkt Bästa 25%

gul punkt  Mittersta 50%

röd punkt Sämsta 25%

 

Tillgänglighet

Mått nrDin kommuns tillgänglighet201420152016Ovägt med, Riket
1 Andel som får svar på e-post inom två dagar, (%)
grön punkt 94
grön punkt 100
grön punkt 100 86
2 Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga, (%) gul punkt
43
gul punkt 46 grön punkt
 71  52
3 Gott bemötande vid kontakt med kommun, andel av maxpoäng (%)
-

- grön punkt 89  78 
4a Hur många timmar/vecka har huvudbiblioteket, simhallen och återvinningsstationen öppet utöver tiden 08-17 på vardagar? gul punkt
12 gul punkt 12  grön punkt
 53  17
4b Simhallens öppethållande utöver 08-17 på vardagar, timmar/vecka gul punkt 20 gul punkt 22 gul punkt 21 27
4c Återvinningscentralens öppethållande utöver 08-17 på vardagar, timmar/vecka gul punkt  13 gul punkt  13 grön punkt   21  13
5 Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn (%) röd punkt
38
röd punkt
34 gul punkt
70 63
6 Väntetid i antal dagar för de barn som inte fått plats på förskola på önskat placeringsdatum, medelvärde
gul punkt 16
gul punkt 29  grön punkt 13 28 
7 Hur lång är väntetiden i snitt (dagar) för att få plats på ett äldreboende från ansökan till erbjudande om plats? gul punkt
56 grön punkt
26  grön punkt
26  57 
8 Väntetid i antal dagar från första kontakttillfället för ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd, medelvärde
gul punkt
21 gul punkt
22  röd punkt 23  16 

 

Tillbaka till resultat för Tillgänglighet

Trygghet

Mått nrTrygghetsaspekter i din kommun201420152016Ovägt med, Riket
9 Nöjd Region-Index - Trygghet
gul punkt
58 gul punkt 57
gul punkt 53 56
10 Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde
grön punkt
17
gul punkt 15 gul punkt  15 15
11 Inskrivna barn per årsarbetare  i förskolan, antal*
grön punkt 4,6
grön punkt 5,1 gul punkt
5,1  5,3

 

Delaktighet

Mått nrDin delaktiget och kommunens information201420152016Ovägt med, Riket
12 Valdeltagande i senaste kommunvalet, (%) gul punkt 83,5 gul punkt 83,5 gul punkt 83,5 83,1
13 Informationsindex för kommunens webbplats - Totalt
grön punkt 85
grön punkt 86 grön punkt 90 76
14 Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng gul punkt
54 gul punkt 50 grön punkt
76 56
15 Nöjd Inflytande-Index - Helheten gul punkt
37 gul punkt 40 gul punkt 42  40

 

Effektivitet

Mått nrDin delaktiget och kommunens information201420152016Ovägt med, Riket
16 Kostnad förskola, kr/inskrivet barn * grön punkt
115755 grön punkt
117646 grön punkt
123006 136712
17a  Elever i åk 6 som uppnått kunskaps-kraven i alla ämnen (som eleven läser), hemkommun, andel (%) grön punkt  87,8 grön punkt  89,4 grön punkt  84,1  77,9
17b Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov och klarat alla delprov för ämnesproven i SV, Sv2 och MA, hemkommun, genomsnittlig andel (%)
gul punkt
71 gul punkt
74 grön punkt 83 71
18 Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%)
grön punkt
91,6 gul punkt 87,5 grön punkt
92,0 86,3
19 Elever i åk 8:  Sammanvägt resultat - elevernas syn på skolan och undervisningen, andel (%) röd punkt
69
- gul punkt 74 75
20 Kostnad per betygspoäng i åk. 9 i kommunala skolor, kr/betygspoäng
gul punkt
351
gul punkt 367 gul punkt   365 382

21

Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%)
-
grön punkt 75,5  grön punkt 80  71,4 
22 Kostnad gymnasieskola hemkommun, kr/elev * grön punkt 98584 grön punkt  103556 gul punkt 111629  122856
23 Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg, andel (%) av maxpoäng
grön punkt
75 grön punkt  80 gul punkt 73  68
24  Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/brukare * röd punkt 919483 röd punkt 874579 röd punkt  993123 824127
25 Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg -  helhetssyn, andel (%)
grön punkt 88 gul punkt 85  gul punkt  87  83
26 Omsorgs- och serviceutbud hemtjänst äldreomsorg, andel (%) av maxpoäng gul punkt
67 grön punkt
79 gul punkt 70   66
27 Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/brukare *
röd punkt 351471 röd punkt  399454  röd punkt  323117  271419 
28 Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg -  helhetssyn, andel (%)
gul punkt 91
grön punkt 94  grön punkt  95 91 
29 Kvalitetsaspekter LSS grupp- och serviceboende , andel (%) av maxpoäng
grön punkt
90 gul punkt 88 gul punkt  78  80
30 Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%)
gul punkt
72
gul punkt  75  grön punkt 90  78

 

Samhällsutveckling

Mått nrDin kommun som samhällsutvecklare201420152016Ovägt med, Riket
31 Förvärvsarbetande invånare 20-64 år, andel (%) *
gul punkt 80,7
gul punkt
80,9 gul punkt
81,5 78,9
32 Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel (%) *
grön punkt 1,9 grön punkt
2,2 grön punkt
2,1 4,3
33 Nyregistrerade företag helårsprognos utifrån första halvåret, antal/1000 invånare
gul punkt
5,2
grön punkt
6,2 grön punkt
6,4 5,4
34 Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI gul punkt 65

-    -  69
35 Sjukpenningtalet, dagar/registrerad försäkrad * grön punkt 6,9 
grön punkt
 7,9 grön punkt  9,0 11,7
36 Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, andel (%) * gul punkt
41
grön punkt 51 grön punkt  53 39

37

Miljöbilar av personbilar och lätta lastbilar enl MFS, % gul punkt
29,3 gul punkt 31,6  gul punkt 30,9  33,3
38 Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%) röd punkt 7 gul punkt 18 gul punkt  21 26
39 Nöjd Region-Index - Helheten grön punkt 66
grön punkt  68 grön punkt  68  60

Sidan granskad den 19 juli 2017.

Allmän information

Om Ängelholm

Adress:
Östra vägen 2
262 80 Ängelholm

Telefon: 0431-870 00
E-post: This is an email address

Digitalt kundforum

Kundtjänst-öppettider:

Ordinarie öppettider:
Måndag-torsdag: 07.30-17.00
Fredag: 07:30-16:00

Kommunens kundtjänst

Jourtelefon och andra kontakter

Felanmälan

Lämna din synpunkt

Om webbplatsen

Ängelholms kommun på sociala medier

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Visste du att Ängelholm fick sin egen Walk of Fame under 2016? (Finns på Storgatan)