Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Kommunfullmäktiges beredningar

Kommunfullmäktiges beredningar jobbar med långsiktiga strategiska frågor på uppdrag av kommunfullmäktige. Beredningarnas arbete ska hjälpa att visa i vilken riktning utveckling ska ske inom ett specifikt område. 

Så arbetar en beredning

Att arbeta i en beredning innebär ett annorlunda arbetssätt än traditionellt nämndarbete. En viktig skillnad är att det är politikerna i beredningen som arbetar fram förslagen – inte tjänstepersonerna. Beredningars uppdrag är ofta kopplade till frågor som rör kommunens långsiktiga utveckling och ska svara på fråga: Vad vill vi uppnå?

Detta görs praktiskt genom att beredningen

  • analyserar nuläget och omvärlden 
  • genomför medborgardialoger
  • sammanställer en slutrapport

Det finns sex fasta beredningar och varje beredning har 13 ledamöter som utses av kommunfullmäktige. Mandattiden för ledamot i både de fasta och tillfälliga beredningarna bestäms efter uppdragets längd.


Aktiva beredningsuppdrag

Beredningen för kultur, idrott och fritid
Beredningen arbetar med långsiktiga frågor som rör kultur, idrott och fritid.
Nuvarande uppdrag 
Att utarbeta en långsiktig målbild för kulturen som samhällsbyggare

Beredningen för lärande

Beredningen för lärande  arbetar långsiktigt med frågor som rör utbildning och utveckling av Ängelholms skolor.

Nuvarande uppdrag 
Hållbar social integration

Beredningen för omsorg
Beredningen för omsorg arbetar med långsiktiga frågor som rör omsorg om medborgarna, exempelvis äldreomsorg, samt stöd till barn och familjer.
Nuvarande uppdrag:
En jämlik kommun

Beredningen för samhällsbyggnad

Beredningen för samhällsbyggnad arbetar med långsiktiga frågor som rör fysisk planering, exempelvis mark, vatten och boende.
Nuvarande uppdrag
Stadsmiljöer i Ängelholm och bebyggda miljöer i tätorterna

Beredningen för samhällsutveckling

Beredningen för samhällsutveckling arbetar med långsiktiga frågor som rör miljö, folkhälsa samt näringsliv och turism.
Nuvarande uppdrag 
Möjligheter i handel i drastisk förändring

Valberedningen

Valberedningen förbereder val som kommunfullmäktige ska göra genom att lämna förslag på ledamöter och ersättare i nämnder och styrelse och i kommunala bolag. Parlamentariskt tillsatt med en representant för varje parti i kommunfullmäktige.

 

Tillfälliga beredningar

Kommunfullmäktige har också möjlighet att vid behov tillsätta tillfälliga beredningar.

Avslutade beredningsuppdrag

Sidan granskad den 23 augusti 2017.

Allmän information

Om Ängelholm

Adress:
Östra vägen 2
262 80 Ängelholm

Kundforum

Telefon: 0431-870 00
E-post: This is an email address

Kundtjänst-öppettider:

Ordinarie öppettider:
Måndag-torsdag: 07.30-17.00
Fredag: 07:30-16:00

Kommunens kundtjänst

Jourtelefon och andra kontakter

Felanmälan

Lämna din synpunkt

Om webbplatsen

Ängelholms kommun på sociala medier

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Visste du att du kan ladda din elbil vid Stadshuset?