Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Rådgivande organ

Här hittar du information om Ängelholm kommuns rådgivande organ.

Pensionärsrådet

Ängelholms pensionärsråd skall vara ett referensorgan för överläggning/samråd före beslut i äldreomsorgsfrågor samt språkrör för pensionärsorganisationerna i kontakt med kommunen.

Pensionärsrådet har dock inte någon ställning som kommunal nämnd eller formellt beredningsorgan.

Kommunen ska i pensionärsrådet samordna och informera om sin verksamhet, planerade förändringar samt resultatet av olika åtgärder som har eller kan få aktualitet för kommunens pensionärer.

Pensionärsrådet består av 9 ledamöter (+9 ersättare). Tre från kommunstyrelsen och sex från pensionärsorganisationerna.

Rådet sammanträder minst fyra gånger per år eller oftare om någon särskild fråga påkallar samråd med eller information till rådet.

Handikapprådet

Kommunala handikapprådet är ett referensorgan som ska verka för att kommunen arbetar i enlighet med mångfaldsplanen och nationella riktlinjer för handikappolitiken.

Handikapprådet är en viktig kanal till individer med funktionsnedsättning och övriga i samhället, men är inte en kommunal nämnd eller ett formellt beredningsorgan. Handikapprådet är organsierat under kommunstyrelsen som också utser ordförande.

Rådet utser sedan vice ordförande som ska representera handikapporganisationerna. Sekreterare är en av kommunens tjänstemän. Tre ledamöter från kommunstyrelsen och två ledamöter från välfärdsnämnden utses att delta i handikapprådet. Handikapporganisationerna är representerade med fem ledamöter. Dessa utses av Handikapporganisationernas samarbetsråd och representerar därmed alla föreningar som ingår i samarbetsrådet.

Brottsförebyggande rådet

Trygghet betyder olika saker för olika personer. Det kan vara allt från att kunna sätta mat på bordet till att inte behöva oroa sig för inbrott eller överfall. 

Kommunens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete bygger på ett aktivt samarbete – externt och internt i vår organisation. Vi har en överenskommelse om samverkan med polisen som syftar till att öka säkerheten och tryggheten för alla i Ängelholms kommun. 

Hösten 2016 gjordes en nystart och en satsning på vårt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. En ny samverkansorganisation skulle möjliggöra gemensamma insatser. 

Våldsbejakande extremism

Arbetet mot våldsbejakande extremism är en del av vårt brottsförebyggande arbete. Känner du någon som är aktiv i en våldsbejakande extremistisk rörelse? Eller är du orolig att en anhörig är i riskzonen för att dras in i en våldsbejakande extremistisk rörelse?

Kontaktperson i Ängelholms kommun för våldsbejakande extremism är säkerhetschef Jan Klauser. 

Rädda Barnen tar över "orostelefonen"

Den 1 februari 2017 tog Rädda Barnen över ansvaret för att driva den Nationella stödtelefonen. I samband med övergången byter telefonen namn till Orostelefonen.

Den nationella stödtelefonen inrättades i november 2015 som en pilotverksamhet på uppdrag av regeringen.

Fakta om Orostelefonen:

  • Orostelefonen vänder sig till barn, unga och vuxna som känner en oro kring att någon i deras närhet håller på att radikaliseras. Den som ringer till orostelefonen ska få tips och råd om vad man kan göra för att hindra att ens anhöriga dras in i en våldsbejakande extremistisk rörelse. Genom orostelefonen kan man också bli satt i kontakt med personer som arbetar med dessa frågor i den kommun där man bor.
  • Telefonen är öppen vardagar mellan klockan 09.00 och 12.00 och 13.00 och 16.00 + kvällsöppet på onsdagar till kl. 19.00 och bemannas av samtalsstödjare som behärskar flera språk, tex svenska, engelska, arabiska och somaliska. Samtalen är anonyma och syns inte på telefonräkningen.
  • Telefonen har under perioden november 2015 till augusti 2016 tagit emot i genomsnitt 2,3 samtal per dag och samtalen är ofta mellan 30 och 60 minuter långa.
  • Numret är 020 – 100 200. 
Information om orostelefonen

Orostelefonen, information på svenska

Information om orostelefonen

Orostelefonen, information in english

 

 

Sidan granskad den 13 augusti 2013.

Allmän information

Om Ängelholm

Adress:
Östra vägen 2
262 80 Ängelholm

Telefon: 0431-870 00
E-post: This is an email address

Kundtjänst-öppettider:

Ordinarie öppettider:

Måndag-torsdag: 07.30-17.00

Fredag: 07:30-16:00

Kommunens kundtjänst

Jourtelefon och andra kontakter

Felanmälan

Lämna din synpunkt

Om webbplatsen

Ängelholms kommun på sociala medier

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Visste du att du kan få flyga ett drakenplan i simulator på Flygmuseet?