Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens uppgifter och ansvar

Kommunstyrelsen ansvarar för verkställandet av de beslut som fattas i kommunfullmäktige och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige, och har 15 ledamöter och 15 ersättare. 

Kommunstyrelsen har det operativa ansvaret för följande delar av socialtjänsten:

 • hemvård i särskilt och ordinärt boende
 • anhörigstöd
 • kommunal hälso- och sjukvård
 • försörjningsstöd

Kommunstyrelsens arbetsgrupper

Kommunstyrelsen har tre arbetsgrupper som är beredande instanser utan beslutanderätt. Syftet med arbetsgrupperna är att kommunstyrelsens ärenden ska diskuteras och beredas politiskt innan de avgörs i kommunstyrelsen.

 • Arbetsgrupp 1 för ekonomi- , personal-, arbetsmarknads-, näringslivs-, turism- och destinatonsfrågor samt övriga tillkommande frågor
 • Arbetsgrupp 2 för bygg-, anläggnings-,miljö-, och teknikfrågor samt verksamhet kring förebyggande av olyckor 
 • Arbetsgrupp 3 för äldreomsorgs-, folkhälsa- och kultur-, idrotts- och fritidsfrågor 

Kommunstyrelsen

Prenumerera på kalendern för KS-sammanträden här!

Sammanträden 2018

 • 10 januari (extra)
 • 17 januari
 • 31 januari
 • 14 februari
 • 28 februari
 • 14 mars
 • 28 mars
 • 11 april
 • 2 maj
 • 16 maj
 • 30 maj
 • 13 juni
 • 27 juni
 • 29 augusti
 • 12 september
 • 26 september
 • 10 oktober
 • 26 oktober
 • 31 oktober
 • 14 november
 • 28 november
 • 12 december

Kommunstyrelsens presidium

Kommunstyrelsens presidium består av kommunstyrelsens ordförande och förste och andre vice ordförande. Som medlem i presidiet har man till uppgift att, tillsammans med kommunfullmäktiges presidium, lägga förslag omfördelningen av ärenden mellan kommunfullmäktiges beredningar å ena sidan, och kommunstyrelsen och nämnderna å andra sidan.

Kommunstyrelsens ordförande ansvarar för att kallelse och ärendelista tillställs kommunstyrelsens ledamöter och ersättare. Ordföranden avgör också vilka ärenden som skall tas upp vid sammansträdet, och vilka ärenden som ska fördelas till respektive arbetsgrupp.

Sidan granskad den 23 april 2018.

Allmän information

Om Ängelholm

Adress:
Östra vägen 2
262 80 Ängelholm

Kundforum

Telefon: 0431-870 00
E-post: This is an email address

Kundtjänst-öppettider:

Ordinarie öppettider:
Måndag-torsdag: 07.30-17.00
Fredag: 07:30-16:00

Kommunens kundtjänst

Jourtelefon och andra kontakter

Felanmälan

Lämna din synpunkt

Om webbplatsen

Ängelholms kommun på sociala medier

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Visste du att du kan följa sommarens badvattenprover på webben?