Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Kommunrevisionen

Uppgifter och ansvar

•Revisorernas uppgift är att granska styrelser, nämnder samt vara lekmannarevisorer i de kommunala bolagen.
•Revisorerna nomineras av de politiska partierna och väljs av kommunfullmäktige.
•Revisorerna anlitar sakkunniga, dvs. yrkesrevisorer, från PwC.

Revisionens uppdrag

•De förtroendevalda revisorerna är kommunfullmäktiges demokratiska kontrollinstrument. •Revisorer granskar på fullmäktiges uppdrag om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt, effektivt och säkert sätt.
•Varje nämnd har ansvar för styrning, uppföljning och kontroll av sin egen verksamhet. Revisorer har som uppgift att granska hur nämnderna genomför detta uppdrag.
•Arbetet i revisionen ska vara främjande, stödjande och bidra till förbättringar av kommunens verksamhet.

Revisorernas oberoende och objektivitet

•Revisorerna bedriver en oberoende och objektiv granskning av kommunens verksamhet.
•Opartiskhet och saklighet genomsyrar revisorernas agerande, bedömningar och uttalanden.
•Varje revisor är oberoende i förhållande till de granskade nämnderna, styrelsen samt till uppdragsgivaren kommunfullmäktige.

Revisionens uppgift

•Granskar säkerhet och tillförlitlighet i redovisning, system och rutiner.
•Granskar hur styrelsen och nämnder fullgjort sitt uppdrag från fullmäktige och hur återrapporteringen har skett.
•Granskar att kommunens årsredovisning och räkenskaper uppfyller god redovisningssed och ger en rättvisande bild av verksamheten.
•Granskar årligen all kommunal verksamhet oavsett driftsform.

Vill du veta mer? Kontakta revisionens ordförande Ragnar Steen

Revisionen

Prenumerera på kalendern för Revisionens sammanträden!

Sammanträden 2018

 • 17 januari
 • 14 februari
 • 14 mars
 • 11 april
 • 16 maj
 • 13 juni
 • 15 augusti
 • 12 september
 • 10 oktober
 • 7 november
 • 12 december

Sidan uppdaterad den 9 januari 2017.

Allmän information

Om Ängelholm

Adress:
Östra vägen 2
262 80 Ängelholm

Kundforum

Telefon: 0431-870 00
E-post: This is an email address

Kundtjänst-öppettider:

Ordinarie öppettider:
Måndag-torsdag: 07.30-17.00
Fredag: 07:30-16:00

Kommunens kundtjänst

Jourtelefon och andra kontakter

Felanmälan

Lämna din synpunkt

Om webbplatsen

Ängelholms kommun på sociala medier

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Visste du att du kan pumpa dina cykeldäck vid stationen och vid toaletten bakom g:a Rådhuset?