Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

En vision för boendemiljö med livskvalitet för grupper med behov av omsorg

Beredningsprocessen

Kommunfullmäktige har gett beredning för omsorg i uppdrag att utarbeta en vision för hur kommunen ska kunna erbjuda boende med livskvalitet för grupper med behov av omsorg. Beredningen har efter kunskapsinhämtning, medborgardialoger samt analys av rapporter och undersökningar tagit fram ett förslag till vision som nu presenteras i en slutrapport.

På kommunfullmäktige den 19 juni redogör beredningen för sin vision med tillhörande debatt. Beredningen får i debatten återkoppling på sitt arbete och fullmäktige får möjlighet att ställa frågor.

Fullmäktiges möten är öppna för allmänheten så alla intresserade har möjlighet att lyssna på debatten i stadsbibliotekets hörsal. Ifall man inte har möjlighet att vara på plats går det bra att följa debatten via webbsändning. Länk kommer att finnas på kommunens hemsida samma dag http://www.engelholm.se/

Bakgrund

Livskvalitet omfattar (enligt WHO:s definition) individens uppfattning om sin situation i tillvaron utifrån den kultur och det värdesammanhang som hon befinner sig i och i relation till personliga mål, förväntningar, normer och intressen. Livskvalitet påverkas av individens fysiska hälsa och psykologiska tillstånd, grad av oberoende, sociala förhållanden och relationer till betydelsefulla händelser i livsmiljön.

Ängelholms kommuns värdegrund ska vara grunden till den service som kommunen erbjuder; livskvalité i vård, omsorg och boende. Att det finns en beredskap och ett framtidstänk för planeringen av bostäder för grupper med behov av omsorg är avgörande för att kunna erbjuda boende efter behov - i framtiden.

Framgångsfaktorer för att möta upp framtida behov i Ängelholms kommun;

  • Utveckla nya former av boenden för grupper med behov av omsorg utifrån framtidens behov.
  • Boende efter intresse - ex konst, musik, sport
  • Utveckla flexibla boendeformer.
  • Sträva efter att det ska skapas särskilda boendeformer i kommunens större tätorter.

Det kan även finnas behov av att använda olika sorters boenden vid olika tillfällen. T.ex. vill de äldre bo där anhöriga bor. I framtiden bör det därför finnas särskilda boenden i alla större tätorter i kommunen: Hjärnarp, Magnarp/Vejbystrand, Munka Ljungby, Strövelstorp och Ängelholm. 

Uppdraget är kopplat till tidigare beredningsuppdrag.

Tidsplan

Uppdraget ska slutrapporteras till kommunfullmäktige senast i juni 2017.

Kontakta beredningen

Genom formuläret nedan kan du komma i kontakt med beredningen. Din synpunkt registreras och följs upp. Detta innebär att alla som begär det kan få ta del av synpunkten, förutsatt att den inte innehåller sekretesskyddat material.  Även personuppgifter registreras och blir, liksom synpunkten, en allmän handling. Du kan välja att inte uppge namn och kontaktuppgifter, men då kan beredningen inte återkomma till dig.

Kontakta beredningen

Sidan uppdaterad den 12 januari 2016.

Allmän information

Om Ängelholm

Adress:
Östra vägen 2
262 80 Ängelholm

Telefon: 0431-870 00
E-post: This is an email address

Kundtjänst-öppettider:

Sommarens öppettider:
Måndag-fredag 08.00-16.00

Kommunens kundtjänst

Jourtelefon och andra kontakter

Felanmälan

Lämna din synpunkt

Om webbplatsen

Ängelholms kommun på sociala medier

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Visste du att Rögle BK från början var en bandyklubb?