Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Så jobbar kommunfullmäktiges beredningar

Att arbeta i en beredning innebär ett annorlunda arbetssätt än vad som är brukligt i traditionellt nämndarbete. En viktig skillnad är att det är politikerna i beredningen som arbetar fram förslagen – inte tjänstepersonerna från förvaltningen. Kommunfullmäktige och dess beredningar behandlar kommunens strategiska frågor. I praktiken innebär detta att de frågor som har att göra med långsiktig utveckling [visioner, planer, program…] först ska beredas i en fullmäktigeberedning.

Beredningen får sina uppdrag av kommunfullmäktige och uppgiften är att utifrån fullmäktiges uppdragsbeskrivning definiera ett önskat läge – det vill säga svara på frågan: – Vad vill vi uppnå? Detta görs praktiskt genom att beredningen

  • analysera nuläget och omvärlden (Hur arbetar kommunen idag? Vad säger lagen? Hur gör andra kommuner?)
  • genomför medborgardialoger
  • sammanställer en slutrapport som överlämnas till kommunfullmäktige

Arbetet med att göra nulägesanalyser, medborgardialoger och slutrapporter innebär att man har kontakter både inom och utom kommunen, med tjänstemän, andra politiker, medborgare och föreningar. Dessa insatser är beredningens verktyg för att arbeta med uppdraget från kommunfullmäktige och för att senare kunna ta fram förslag på strategier eller visioner.

En beredning har 13 ledamöter som utses av kommunfullmäktige. Mandattiden för ledamot i både de fasta och tillfälliga beredningarna bestäms efter uppdragets längd. Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen respektive i välfärdsnämnden eller myndighetsnämnden ska inte tillika väljas in i en fast beredning.

Det finns sex stycken fasta beredningar som tillsätts proportionellt:

Beredningen för omsorg

Beredningen arbetar med långsiktiga frågor som rör omsorg om medborgarna, exempelvis äldreomsorg, samt stöd till barn och familjer.

Beredningen för samhällsbyggnad

Beredningen arbetar med långsiktiga frågor som rör fysisk planering (mark, vatten och boende).

Beredningen för samhällsutveckling

Beredningen arbetar med långsiktiga frågor som rör miljö, folkhälsa samt näringsliv och turism.

Beredningen för kultur, idrott och fritid

Beredningen arbetar med långsiktiga frågor som rör Kultur, idrott och fritid.

Beredningen för lärande

Beredningen arbetar långsiktigt med frågor som rör utbildning och utveckling av Ängelholms skolor.

Valberedningen

Valberedningen förbereder val som kommunfullmäktige ska göra genom att lämna förslag på ledamöter och ersättare i nämnder och styrelse och i kommunala bolag.

Parlamentariskt tillsatt med en representant för varje parti i kommunfullmäktige.

Valberedningens protokoll

Tillfälliga beredningar

Kommunfullmäktige har också möjlighet att vid behov tillsätta tillfälliga beredningar. En tillfällig beredning har 13 ledamöter, och kan tillsättas proportionellt eller parlamentariskt.

Här hittar du aktuella beredningsuppdrag.

Sidan granskad den 17 maj 2017.

Allmän information

Om Ängelholm

Adress:
Östra vägen 2
262 80 Ängelholm

Telefon: 0431-870 00
E-post: This is an email address

Kundtjänst-öppettider:

Sommarens öppettider:
Måndag-fredag 08.00-16.00

Kommunens kundtjänst

Jourtelefon och andra kontakter

Felanmälan

Lämna din synpunkt

Om webbplatsen

Ängelholms kommun på sociala medier

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Visste du att förskolorna varje dag serverar 1100 barn frukost, lunch och mellanmål?