Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Beredningarnas uppdrag

Kommunfullmäktiges beredningar jobbar med långsiktiga strategiska frågor, för att ger en riktning för vad Ängelholms kommun vill i en speciell fråga. 
Det finns sex fasta beredningar.

 

Aktiva beredningar

Beredningen för samhällsutveckling

Beredningen för samhällsutveckling arbetar med långsiktiga frågor som rör miljö, folkhälsa samt näringsliv och turism.
Nuvarande uppdrag 
Infrastruktur för framtidens transportslag.

Beredningen för samhällsbyggnad

Beredningen för samhällsbyggnad arbetar med långsiktiga frågor som rör fysisk planering, exempelvis mark, vatten och boende.
Nuvarande uppdrag
Stadsmiljöer i Ängelholm och bebyggda miljöer i tätorterna

Beredningen för omsorg
Beredningen för omsorg arbetar med långsiktiga frågor som rör omsorg om medborgarna, exempelvis äldreomsorg, samt stöd till barn och familjer.
Nuvarande uppdrag 
En jämlik kommun

Beredningen för kultur, idrott och fritid

Beredningen arbetar med långsiktiga frågor som rör kultur, idrott och fritid.
Nuvarande uppdrag 
Att utarbeta en långsiktig målbild för kulturen som samhällsbyggare

 

Beredningen för lärande

Beredningen för lärande  arbetar långsiktigt med frågor som rör utbildning och utveckling av Ängelholms skolor.

Nuvarande uppdrag 
Hållbar social integration


Valberedningen

Valberedningen förbereder val som kommunfullmäktige ska göra genom att lämna förslag på ledamöter och ersättare i nämnder och styrelse och i kommunala bolag. Parlamentariskt tillsatt med en representant för varje parti i kommunfullmäktige.

 

Tillfälliga beredningar

Kommunfullmäktige har också möjlighet att vid behov tillsätta tillfälliga beredningar.

Avslutade beredningsuppdrag

Sidan granskad den 23 augusti 2017.

Allmän information

Om Ängelholm

Åsikten är till för synpunkter om till exempel den kommunala servicen, för beröm och för förslag på hur Ängelholms kommun kan bli bättre.

 

Felanmälan - Anmäl fel och faror på kommunala anläggningar, till exempel ett potthål i gatan eller en trasig gunga på en lekplats.

Visste du att du kan pumpa dina cykeldäck vid stationen och vid toaletten bakom g:a Rådhuset?