Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Lov, anmälan och tillsyn

Bygglov behövs i stort sett för alla förändringar som kan påverka omgivningen, det vill säga för det som andra kan se och uppleva. Det kan röra sig om allt från att bygga till eller bygga nytt, sätta upp en skylt eller ändra färg eller fasadmaterial på huset till att ändra verksamhet eller användning av en byggnad tex från bostad till kontor.  

bygglovprocess
 

Det finns vissa undantag när det gäller landsbygden och även en- och tvåbostadshus. Kontakta Ängelholms kommun i god tid för att få reda på vad som gäller i just ditt fall. Se även Boverkets broschyr  "Får jag bygga?".

Vad du får bygga regleras av den detaljplan som gäller för din fastighet och plan- och bygglagen. Finns ingen detaljplan för din fastighet prövas ansökan mot bl.a. kommunens översiktsplan, riktlinjer, miljöbalken samt plan- och bygglagen, d.v.s. en utredning  liknande en mindre detaljplan.

I god tid innan man tänker bygga skall en ansökan om bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan skickas eller lämnas in till bygglovsenheten. I högerkkolumnen finns de blanketter du behöver för att söka bygglov.

Vi hjälper dig med ditt bygglov
Vi handlägger ditt ärende så skyndsamt som möjligt. När din ansökan är komplett får du ett kvitto på din ansökan. Beskedet innehåller också en information om ärendets gång. Inom tio veckor får du ett beslut från oss. I komplicerade ärenden finns möjlighet att utöka tiden med 10 veckor, men i så fall meddelas du om detta.

Vi hjälper dig också tillrätta med andra nödvändiga kontakter inom kommunen och andra myndigheter som behövs i samband med ditt bygglov.

Ditt ansvar
För att underlätta hanteringen av ditt bygglov krävs det av dig att du lämnar in kompletta bygglovshandlingar med fackmannamässigt gjorda ritningar.
 

Vad kostar det?

Kostnaden för bygglov baseras på Sveriges kommuners och Landstings Plan- och bygglovtaxa. Avgiften beror på byggnadens storlek, om ärendet är planenligt samt ett grundbelopp som baseras på ett basbelopp.

Vid nybyggnad och större tillbyggnad kan även tillkomma en planavgift.

Efter bygglov

Byggherren (sökanden) har ansvaret att de tekniska kraven i Boverkets byggregler respektive Eurokoder (BBR/EKS) uppfylls. Byggherren ska också till sin hjälp utse en kontrollansvarig som skall godkännas av myndighetsnämnden.

För att få börja byggnadsarbetet krävs ett startbesked. Myndighetsnämnden kommer även att kalla till ett tekniskt samråd. Samhällets tekniska krav redovisas i en kontrollplan som myndighetsnämnden beslutar om efter byggsamrådet. Det är viktigt att Byggherren tar fram de konstruktions- ventilations- respektive VA-ritningar samt övriga handlingar som myndighetsnämnden beslutat om till samrådet. När byggnadsobjektet är färdigt och kontroller enligt beslutad kontrollplan är redovisade utfärdar myndighetsnämnden ett slutbevis.

Vid nybyggnader och tillbyggnader tillkommer att Byggherren skall redovisa en energiberäkning.  

Om du har frågor om bygglov eller anmälan kan du söka information i länkarna till vänster. Du kan också ringa kommunens kundtjänst 0431-87000 för att ställa frågor eller boka ett besök med en handläggare.

 

Sidan granskad den 21 februari 2018.

Skicka din ansökan till:

Ängelholms kommun
Bygglovsenheten
262 80  Ängelholm

Handlingar kan med fördel skickas in elektroniskt till This is an email address

OBS! Kommunens svar till dig kan i vissa fall hamna i din skräpkorg.

 

Ansökningsblanketter Bygga och Bo

 

Just nu så har vi hög arbetsbelastning på inspektörssidan.

Detta innebär att bokning av tekniskt samråd eller slutsamråd kan ta upp till tre veckor. Alla handlngar som skall inlämnas före tekniskt samråd eller slutsamråd måste inlämnas minst en vecka i förväg, annars kan mötet ställas in.

Inlämnas handlingar och begäran om slutbesked så räkna upp till fem arbetsdagar före ett slutbesked kan tas.

 

Beviljade bygglov kungörs
i Post- och inrikes tidning (web)

 

Öppettider för bygglovshandläggare

Allmän information

Om Ängelholm

Adress:
Östra vägen 2
262 80 Ängelholm

Kundforum

Telefon: 0431-870 00
E-post: This is an email address

Kundtjänst-öppettider:

Ordinarie öppettider:
Måndag-torsdag: 07.30-17.00
Fredag: 07:30-16:00

Kommunens kundtjänst

Jourtelefon och andra kontakter

Felanmälan

Lämna din synpunkt

Om webbplatsen

Ängelholms kommun på sociala medier

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Visste du att Ängelholm är en sommarstad med 6 km lång sandstrand?