Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Enskilt avlopp

Här finns information om hur miljöenheten arbetar med enskilda avlopp.

Tillsyn

Tillsynen av enskilda avlopp börjar med att det kommer ett brev med information hem till dig som äger en fastighet med enskilt avlopp som inte uppfyller reningskraven. Där informerar vi på miljöenheten om vad som gäller för just din fastighet och hur vi kommer att gå vidare. I detta brev finns även kontaktinformation till en miljöinspektör som kan svara på alla frågor du kan ha. Om miljöenheten inte har någon information om ditt avlopp kommer det ett brev med en blankett där du som fastighetsägare får fylla i vilken typ av anläggning du har och skicka in till oss.

När miljöenheten ställer krav på att enskilda avlopp ska åtgärdas skriver vi ett föreläggande om förbud mot utsläpp av orenat avloppsvatten. Detta innebär att man får ett år på sig att anlägga ett nytt avlopp innan förbudet börjar gälla.

Sedan när ett nytt, godkänt avlopp finns på plats avslutas tillsynsärendet. För att anlägga ett nytt avlopp krävs det att man har fått tillstånd från miljöenheten, information om detta finns nedan.

Ansökan

Vill du anlägga ett nytt avlopp måste du ha tillstånd från myndighetsnämnden. Om du gräver ett avlopp utan tillstånd är det förenat med miljösanktionsavgift, du får alltså betala böter om du anlägger ett avlopp utan tillstånd.

Hur går det då till att söka tillstånd för ett enskilt avlopp? Som första steg skickar du in en ansökan, blanketten finns här till höger. Med din ansökan skickar du en karta över fastigheten där du har ritat in avloppets placering och om det finns några vattenbrunnar i närheten. Miljöenheten kan skicka karta om man inte kan få tag i det själv.

Om ansökan innehåller allt den ska så kontaktar en miljöinspektör dig för att boka tid för ett platsbesök. Om ansökan inte är komplett kontaktar en miljöinspektör dig för att begära in kompletteringar.

Vid platsbesöket tittar miljöinspektören på om den tänkta placeringen är lämplig för den avloppslösning du har sökt tillstånd för. Markens lutning, avstånd till vattenbrunn, avstånd till grannars vattenbrunnar samt jordmaterial är några av de saker miljöinspektören tittar på.

Om allt flyter på bra vid platsbesöket skriver miljöinspektören sedan ett tillstånd för enskilt avlopp på fastigheten. När avloppsanläggningen anläggs vill vi på miljöenheten ha möjlighet att komma ut och titta för att se till att anläggningen görs enligt tillståndet. Sen när allt är klart fyller du som fastighetsägare i en kvalitetsförsäkran och skickar in till miljöenheten. Sen avslutas ansökningsärendet.  

Vill du veta mer, se länkarna till höger.

Sidan granskad den 21 juni 2016.

Allmän information

Om Ängelholm

Adress:
Östra vägen 2
262 80 Ängelholm

Telefon: 0431-870 00
E-post: This is an email address

Kundtjänst-öppettider:

Måndag - torsdag 07.30-17.00
Fredag 07.30-16.00

Kommunens kundtjänst

Jourtelefon och andra kontakter

Felanmälan

Lämna din synpunkt

Om webbplatsen

Ängelholms kommun på sociala medier

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Visste du att man kan paddla kanot mitt i centrala Ängelholm?