Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Miljö- och årsrapport

Senast den 31 mars varje år ska både miljörapporter och årsrapporter lämnas in. Miljörapporter lämnas in elektroniskt på Svenska miljörapporteringsportalen och årsrapporter skickas till verksamheten Miljö och bygg.

Miljörapport

De miljöfarliga verksamheter med tillstånd från Länsstyrelsen ska lämna in en miljörapport senast den 31 mars året efter det år som redovisningen avser. Miljörapporten ska lämnas in elektroniskt via Svenska miljörapporteringsportalen, SMP, se länk till höger. På SMP:s hemsida hittar du också instruktioner för hur systemet ska användas och mallar som kan vara en hjälp vid redovisningen av miljörapporten. Du kan också hitta information om SMP via Naturvårdsverkets hemsida.

Miljörapporten består av tre delar:

  • Grunddelen, som innehåller administrativa uppgifter.
  • Textdelen, där du bland annat redovisar hur villkoren uppfyllts och eventuella åtgärder som vidtagits under året.
  • Den tredje delen - emissionsdeklarationen - behöver du bara lämna in om din verksamhet finns med i bilaga 1 till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 166/2006.

Mer information om vad de olika delarna ska innehålla finns i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:9). Nya föreskrifter (NFS 2016:8) kommer att gälla för miljörapporteringen som görs för 2017 under våren 2018.

Årsrapport

Vissa verksamheter har fått beslut från miljö- eller myndighetsnämnden med krav på att varje år lämna in en rapport om sin verksamhet, en s k årsrapport. De årliga rapporterna ska lämnas in senast 31 mars året efter det år som redovisningen avser. Årsrapporterna ska skickas till Verksamheten Miljö och bygg.

Krav på årliga rapporter brukar bl a gälla följande branscher:

  • Försäljning av drivmedel
  • Fordonstvättar
  • Skjutbanor
  • Verksamhet som förbrukar lösningsmedel

För ovanstående verksamheter har Ängelholms kommun tagit fram blanketter för att underlätta årsrapporteringen, dessa finns i högerkolumnen. Om plats för anteckningar behövs utöver det utrymme som finns på blanketten kan ytterligare information lämnas i bilagor.

Sidan granskad den 16 mars 2017.

Allmän information

Om Ängelholm

Adress:
Östra vägen 2
262 80 Ängelholm

Kundforum

Telefon: 0431-870 00
E-post: This is an email address

Kundtjänst-öppettider:

Ordinarie öppettider:
Måndag-torsdag: 07.30-17.00
Fredag: 07:30-16:00

Kommunens kundtjänst

Jourtelefon och andra kontakter

Felanmälan

Lämna din synpunkt

Om webbplatsen

Ängelholms kommun på sociala medier

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Visste du att förskolorna varje dag serverar 950 barn frukost, lunch och mellanmål?