Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Adressregister

Kommunen beslutar om all adressättning av fastigheter. Nya namn på gator och kvarter föreslås av planenheten medan kommunstyrelsen fattar beslut i dessa ärenden. Sedan registreras adresserna av kommunens kart- och mätenhet.

Kart- och mätenheten ser till att alla byggnader i Ängelholm som används som bostad eller till någon verksamhet har en adress. Vi håller adressregistret uppdaterat och registrerar alla adresser i Lantmäteriets adressregister. Att alla byggnader har en unik adress är mycket viktigt exempelvis för att Räddningstjänsten ska hitta rätt vid en nödsituation, men också för så självklara saker som att posten ska komma fram.

Kommunens adressering följer Svensk Standard SS 637003:2007.
Gatunamn med numrering används i hela kommunen. Alla vägar ges en riktning och jämna nummer sätts på höger sida och udda på vänster.

I kommunens Atlas över Ängelholms kommun, finns bland annat ett komplett gatu- och vägnamnsregister samt en beskrivning över adressystemet.

En adressnummerskylt ska finnas vid adressplatsen. Skylten ska vara utformad och placerad så att den är möjlig att läsa från en bil i rörelse. Kontrasten mellan text och bakgrund bör vara så stor som möjligt. Skylten bör vara belyst så att den går att läsa även under den mörka delen av dygnet.

En enhetlig placering av nummerskyltarna bör eftersträvas enligt nedanstående exempel.

Placering av nummerskylt vid villor och radhus
På villor och radhus placeras nummerskylten framför entrén vid gatan.

Placering av nummerskylt vid flerfamiljshus
På flerfamiljshus placeras nummerskylten vid entré eller port vid gatan.

Sidan granskad den 21 februari 2018.

Allmän information

Om Ängelholm

Adress:
Östra vägen 2
262 80 Ängelholm

Kundforum

Telefon: 0431-870 00
E-post: This is an email address

Kundtjänst-öppettider:

Ordinarie öppettider:
Måndag-torsdag: 07.30-17.00
Fredag: 07:30-16:00

Kommunens kundtjänst

Jourtelefon och andra kontakter

Felanmälan

Lämna din synpunkt

Om webbplatsen

Ängelholms kommun på sociala medier

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Visste du att Ängelholm har en Lergöksorkester?